Ekoln är Mälarens nordligaste fjärd, belägen ca 10 km söder om centrala Uppsala huvudsakligen i kommunerna Uppsala, Knivsta och Håbo men även i Enköping och Sigtunas kommuner. Fjärden har formen av en stående bläckfisk med fyra armar och ”kroppen” är ca 4 nautiska mil lång och 2 bred. På grund av bläckfiskformen upplevs den dock som större.

Ekoln vid Viks slott

I den nordöstligaste armen har Fyrisån sitt utlopp. Den sydöstligaste armen mynnar ut i Sigtunafjärden, genom vilken kan man nå Stockholm och Mälarens utlopp i Saltsjön. På vägen till Stockholm från Uppsala passeras bland annat Skokloster och Sigtuna. De två sydvästliga armarna slutar i Varpsund respektive Örsundsbro. På vägen till Varpsund passeras Sjöö slott och mot Örsundsbro Viks slott.

I Ekoln finns det några få öar, störst av dessa är Flässjan följt av Koffsan och Skallan som är privatägd och bebyggd. Trots de relativt få öarna finns gott om tilläggningsmöjligheter för dem med båt då stora delar av stränderna är obebyggda. Det finns flera naturreservat, exempelvis Kungshamn-Morga och Skokloster.

Det finns fem större båtsällskap vid Ekoln och sjön utnyttjas flitigt inte minst sommartid. Gästhamn finns i nordost på Skarholmen hos Ekolns Segelsällskap ESS, och Uppsala Motorbåtsällskap har en gästhamn på Norsholmen som ligger på Skohalvöns norra sida. Skarholmen hyser tre större båtklubbar och har även bensinstation och restaurang. En lokal debatt som kräver kritiskt tänkande är diskussionen kring byggandet av flytande bensinstationer i Ekoln. Å ena sidan kan flytande bensinstationer leda till mindre spill än konventionella bensinstationer för båtar. En annan fördel är den ökning i turism större båtvänlighet skulle medföra. Å andra sidan kan ökad båttrafik skada ekosystemet. Dessutom kan flytande bensinstationer öka risken för stora olyckor med enorma bensinspill.

Under sommarmånaderna ses ofta ett stort antal båtar på fjärden och både segling och fiske efter gös är populärt.

Ekoln fryser i regel ganska sent. Hela sjön är ofta inte frusen förrän en bit in i januari men då är aktiviteten med långfärdsskridsko och isjakt intensiv. Det finns ofta långa plogade banor då snö ligger.

Under ett antal år har skridskoloppet Vikingarännet med start vid Skarholmen och mål i Stockholm anordnats. På grund av isläget har hela bansträckan bara kunnat utnyttjats oregelbundet men loppet har blivit en folkfest.