Ekoln är Mälarens nordligaste fjärd, belägen ca 10 km söder om centrala Uppsala huvudsakligen i kommunerna Uppsala, Knivsta och Håbo men även i Enköping och Sigtunas kommuner. Fjärden har formen av en stående bläckfisk med fyra armar och ”kroppen” är ca 4 nautiska mil lång och 2 bred. På grund av bläckfiskformen upplevs den dock som större.

Ekoln beläget längst åt norr
Ekoln vid Viks slott

I den nordöstligaste armen har Fyrisån sitt utlopp. Den sydöstligaste armen mynnar ut i Sigtunafjärden, genom vilken kan man nå Stockholm och Mälarens utlopp i Saltsjön. På vägen till Stockholm från Uppsala passeras bland annat Skokloster och Sigtuna. De två sydvästliga armarna slutar i Varpsund respektive Örsundsbro. På vägen till Varpsund passeras såväl Sjöö slott som Friiberghs herrgård och längs vattenvägen mot Örsundsbro ligger Viks slott och Salnecke slott.

I Ekoln finns det några få öar, störst av dessa är Flässjan följt av Koffsan och Skallan som är privatägd och bebyggd. Trots de relativt få öarna finns gott om tilläggningsmöjligheter för dem med båt då stora delar av stränderna är obebyggda. Det finns flera naturreservat, exempelvis Kungshamn-Morga och Skokloster.

Det finns fem större båtsällskap vid Ekoln och sjön utnyttjas flitigt inte minst sommartid. Gästhamn finns i nordost på Skarholmen hos Ekolns Segelsällskap ESS, och Uppsala Motorbåtsällskap har en gästhamn på Norsholmen som ligger på Skohalvöns norra sida. Skarholmen hyser tre större båtklubbar och har även bensinstation och restaurang.

Under sommarmånaderna ses ofta ett stort antal båtar på fjärden och både segling och fiske efter gös är populärt.

Ekoln fryser i regel ganska sent. Hela sjön är ofta inte frusen förrän en bit in i januari men då är aktiviteten med långfärdsskridsko och isjakt intensiv. Det finns ofta långa plogade banor då snö ligger.

Under ett antal år anordnades skridskoloppet Vikingarännet med start vid Skarholmen och mål i Stockholm. På grund av isläget kunde dock hela bansträckan bara kunnat utnyttjas vissa år, men loppet var en folkfest. Vikingrännet kom att namnändras till Sigtunarännet, med start och mål i Sigtuna.