Å (vattendrag)

vattendrag som är mindre än en flod eller älv, men större än en bäck

Å kallas ett vattendrag som i allmänhet är mindre än en flod eller älv men större än en bäck. Liksom älv används å nästan enbart om vattendrag i Europas norra delar. Huruvida ett vattendrag är en stor å eller en liten flod eller älv är det oftast namnet som avgör. Detsamma gäller när frågan är huruvida ett vattendrag är en liten å eller en stor bäck. Dalen en å rinner i kallas ådal. Några större svenska åar kallas genom sina namn i stället för strömmar. Det gäller till exempel Motala ström.

Fyrisån är en å som rinner genom Uppsala