Fredrik Holmquist (ämbetsman)

svensk politiker och landshövding

Carl Fredrik Holmquist (i riksdagen kallad Holmquist i Falun),[1] född den 29 september 1857 i Göteborg, död den 13 juli 1922 i Falun, var en svensk landshövding och politiker (liberal).

Fredrik Holmquist (sittande längst till höger) som medlem av en officiell deputation för Dalarna vid dalahertigen prins Carl Johans dop i Stockholm 1916. De övriga personerna är (från vänster) rådman Ernst Lyberg, vice talman Daniel Persson i Tällberg och intendent Carlsson. Foto ur Vecko-Journalen nr 50 1916.

Fredrik Holmquist, som var son till en mekaniker, blev student i Uppsala 1876, avlade hovrättsexamen vid Uppsala universitet 1879 och gjorde därefter domstolskarriär. Han blev notarie vid Svea hovrätt 1888, assessor där 1890, tillförordnad revisionssekreterare 1892, expeditionschef i ecklesiastikdepartementet 1893 och var från 1900 till sin död 1922 landshövding i Kopparbergs län (fram till 1901 som tillförordnad). Holmquist blev tillförordnad underståthållare i Stockholm 1899. Han var även civilminister i Nils Edéns regering efter Axel Schottes avgång, från den 28 november 1919 till den 10 mars 1920.

Holmquist var riksdagsledamot i första kammaren 1912–1920 för Kopparbergs läns valkrets och tillhörde Frisinnade landsföreningens riksdagsgrupp Liberala samlingspartiet. I riksdagen var han bland annat ordförande i andra särskilda utskottet vid den urtima riksdagen 1914 samt i första särskilda utskottet vid lagtima riksdagen 1919. Han anlitades också vid flera statliga utredningar, bland annat som ordförande för kommittén angående kommunal rösträttsreform 1917-1918.

KällorRedigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970 (Almqvist & Wiksell International 1992), band 5, s. 68
  • Hvar 8 dag : illustreradt magasin, Andra årgången (1 oktober 1900 - 29 september 1901), D F Bonnier, Göteborg 1901, s. 152

NoterRedigera

  1. ^ I den samtida källan Hvar 8 dag, (1901), skrivs båda hans förnamn ut.
Företrädare:
Claës Wersäll
Landshövding i Kopparbergs län
1901–1922
Efterträdare:
Nils Gustaf Ringstrand
Företrädare:
Axel Schotte
Sveriges civilminister
1919-1920
Efterträdare:
Carl Svensson