Dalarnas läns valkrets (fram till 1997 Kopparbergs läns valkrets) är en egen valkrets vid val till den svenska riksdagen.

Mandatantal redigera

Åtminstone under perioden 19711994 hade valkretsen elva fasta mandat. I riksdagsvalet 2006 var antalet fasta mandat tio. Antalet utjämningsmandat har varierat mellan ett 1970, två 1973–1979, ett 1982–1991 och två 1994. I valet 2006 hade valkretsen tre utjämningsmandat.

Fasta valkretsmandat i valen 1970–2018[1]
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018[2]
Kopparbergs län Dalarnas län
11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9

Ledamöter i enkammarriksdagen (listan ej komplett) redigera

1971–1973 redigera

1974–1975/76 redigera

1976/77–1978/79 redigera

1979/80–1981/82 redigera

1982/83–1984/85 redigera

1985/86–1987/88 redigera

1988/89–1990/91 redigera

1991/92–1993/94 redigera

1994/95–1997/98 redigera

1998/99–2001/02 redigera

2002/03–2005/06 redigera

2006/07–2009/10 redigera

2010/11–2013/14 redigera

2014/15–2017/18 redigera

2018/19–2021/22 redigera

2022/23–2025/26 redigera

Första kammaren redigera

Kopparbergs läns valkrets var egen valkrets till första kammaren under hela perioden 18661970. Antalet mandat var fem fram till 1874 och höjdes till sex 1875.

Riksdagsledamöter i första kammaren redigera

1867–1911 (successivt förnyade mandat) redigera

1912–1914 redigera

1915–lagtima riksdagen 1919 redigera

Urtima riksdagen 1919–1920 redigera

1921 redigera

1922–1927 redigera

1928–1935 redigera

1936–1943 redigera

1944–1951 redigera

1952–1959 redigera

1960–1967 redigera

1968–1970 redigera

Andra kammaren redigera

Kopparbergs läns valkrets var även en valkrets till andra kammaren under perioden 19221970. Fram till 1921 var länet indelat i olika valkretsar, under perioden med majoritetsval 18661911 i kretsar med ett mandat vardera.

När de första valen till andra kammaren förrättades 1866 utgjordes landsbygden av Mora, Sofia Magdalena och Vänjans, Orsa, Älvdals samt Särna och Idre tingslags valkrets (i valet 1875 namnändrad till Ovansiljans domsagas valkrets), Leksands, Åls och Bjursås, Rättviks och Ore samt Gagnefs tingslags valkrets (i valet 1875 namnändrad till Nedansiljans domsagas valkrets), Hedemora domsagas valkrets, Falu domsagas valkrets, Grangärde, Norrbärke och Söderbärke tingslags valkrets (i valet 1902 namnändrad till Smedjebackens domsagas valkrets, i valet 1905 ånyo omdöpt till Västerbergslags domsagas valkrets), Malungs, Lima och Äppelbo samt Nås, Järna och Floda tingslags valkrets (i valet 1893 namnändrad till Nås och Malungs tingslags valkrets, i valet 1902 ånyo omdöpt till Nås och Malungs domsagas valkrets).

Från och med extravalet 1887 delades Nedansiljans valkrets i Leksands, Åls och Bjursås tingslags valkrets (i valet 1893 namnändrad till Leksands tingslags valkrets) och Gagnefs samt Rättviks och Ore tingslags valkrets (i valet 1893 namnändrad till Gagnefs och Rättviks tingslags valkrets). Från och med valet 1896 delades även Falu domsagas valkrets i Falu domsagas södra tingslags valkrets och Falu domsagas norra tingslags valkrets.

Länets tre städer vid denna tid, Falun, Hedemora och Säter, utgjorde vid valen 18661908 en gemensam valkrets, Falu, Hedemora och Säters valkrets.

Vid införandet av proportionellt valsystem i andrakammarvalet 1911 avskaffades samtliga äldre valkretsar och Kopparbergs län indelades i Kopparbergs läns östra valkrets (med tre mandat), Kopparbergs läns norra valkrets (med tre mandat) och Kopparbergs läns västra valkrets (med fyra mandat, med undantag för ordinarie valet 1914 då antalet mandat var tre). Vid andrakammarvalet 1921 förenades slutligen hela länet till en samlad valkrets. Antalet mandat var tio i valen 19211924, nio i valen 19281964 och åtta i valet 1968.

Riksdagsledamöter i andra kammaren redigera

1922–1924 redigera

1925–1928 redigera

1929–1932 redigera

1933–1936 redigera

1937–1940 redigera

1941–1944 redigera

1945–1948 redigera

1949–1952 redigera

1953–1956 redigera

1957–vårsessionen 1958 redigera

Höstsessionen 1958–1960 redigera

1961–1964 redigera

1965–1968 redigera

1969–1970 redigera

Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ Valmyndigheten: Valkretsmandat 1998-2014, läst 11 november 2017
 2. ^ Fördelning av fasta mandat till riksdagen 1988-2018 från valmyndigheten, Läst 10 maj 2018
 3. ^ Riksdagens protokoll 1997/98:54 Torsdagen den 22 januari, Sveriges riksdag
 4. ^ Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:72 Måndagen den 2 mars, Sveriges riksdag
 5. ^ [a b c d e f g h i j k] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 1998. Detta framgår av riksdagens protokoll 1998/99:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 6 juli 2022.
 6. ^ [a b c d e f g h i j k] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2002. Detta framgår av riksdagens protokoll 2002/03:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 16 juni 2022.
 7. ^ [a b c d e f g h i j k l] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2006. Detta framgår av riksdagens protokoll 2006/07:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 29 maj 2022.
 8. ^ Riksdagens protokoll 2006/07:22 Torsdagen den 16 november (§ 1), Sveriges riksdag. Läst 31 maj 2022.
 9. ^ [a b c d e f g h i j k] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2010. Detta framgår av riksdagens protokoll 2010/11:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 21 maj 2022.
 10. ^ [a b c d e f g h i j k] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2014. Detta framgår av riksdagens protokoll 2014/15:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 11 maj 2022.
 11. ^ [a b c d e f g h i j] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2018. Detta framgår av riksdagens protokoll 2018/19:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 6 maj 2022.
 12. ^ [a b c d e f g h i j k] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2022. Detta framgår av riksdagens protokoll 2022/23:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 23 oktober 2022.

Litteratur redigera

 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1992), band 5, s. 33–34
 • Enkammarriksdagen 1971–1993/94. Ledamöter och valkretsar, band 2 (Sveriges riksdag 1996), s. 320