Fredrik Georg Strömfelt

svensk greve, militär och ämbetsman

Fredrik Georg Strömfelt, född 25 december 1738, död 14 augusti 1814 i Helsingborg, var en svensk greve, militär och ämbetsman.[1]

Ätten Strömfelt vapensköld

BiografiRedigera

Fredrik Georg Strömfelt var äldste son till landshövdingen friherre Carl Harald Strömfelt och friherrinnan Beata Elisabet Siöblad. Han var hovjunkare från 1741, studerade vid Lunds universitet 1752-1755 och tjänstgjorde sedan vid sjöförsvaret och hos hertig Karl av Södermanland.

Han blev kapten 1770, konteramiral 1782 och kommendant 1783. Han utsågs 1783 till landshövding i Linköpings län. 1799 upphöjdes han och brodern (som inte fick några efterkommande) till greve med manlig primogenitur. 1782 instiftade han fideikommisset Hylinge i Västra Husby socken till äldste sonen, och 1803 fideikommisset Tärnö i Husby-Oppunda socken till andra sonen.

Han var ståthållare i Norrköping vid riksdagen där 1800.

Fredrik Georg Strömfel var gift med friherrinnan Anna Magdalena Wachtmeister af Björkö, grevinnan Sofia Lovisa Wachtmeister af Johannishus och friherrinnan Catharina Charlotta De Geer af Leufsta. En son i första äktenskapet, Hans Fredrik Harald Strömfelt, var justitieråd. En sonson i andra äktenskapet, Claes Strömfelt, blev rysk undersåte.

Litteratur och källorRedigera

  • Nordisk familjebok, Stockholm, 1918, band 27, spalt 430
  • Otto Cantzler: Prelater & Potentater, Noteria förlag, Klockrike, 1995, ISBN 91-85694-82-7
  • Adelsvapen
  1. ^ Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel ..., 1807, s.11-15
Företrädare:
Fredrik Ulrik Reenstierna
Landshövding i Östergötlands län
1783–1810
Efterträdare:
Johan Adam Cronstedt