Hylinge är en herrgård i Söderköpings kommun.

Hylinge
Herrgård
Hylinge i juli 2010
Hylinge i juli 2010
Land Sverige Sverige
Region Götaland
Kommun Söderköping

Hylinge ligger mellan Söderköping och Linköping, i Västra Husby socken. Det är känt sedan 1300-talet. En tid under 1500-talet löd det under Askeby kloster. Under 1600-talet ägdes Hylinge av släkten Gyldenklou och under 1700-talet av Burensköld och Schwerin. År 1779 tillträdde Fredrik Georg Strömfelt och hans hustru Anna Magdalena Wachtmeister varefter gården varit i släktens ägo till 1966 då siste fideikommissarien ryttmästaren greve Carl Strömfelt avled. Ägandet övergick sedermera till dennes brorson majoren greve Carl Haraldsson Strömfelt.

Under Fredrik Georg Strömfelts ägande fullbordades antagligen år 1788 huvudbyggnaden efter ritningar troligen av Olof Tempelman eventuellt i samarbete med Erik Palmstedt. Byggmästare var Anders Sundström från Nyköping. Stenhuset från 1600-talets mitt finns kvar som en flygel till nuvarande huvudbyggnad.