Linköpings län var ett slottslän i landskapet Östergötland. Det uppstod på 1470-talet när Ringstaholms län upphörde. Länets administrativa centrum var Linköpings slott.

Linköpings slott omkring 1700
För länet efter 1634, se Östergötlands län.

Länet omfattade Hanekinds, Bankekinds och Valkebo härad, dessutom Skärkinds härad fram till 1529 då det övergick till Stegeborgs län. I kortare perioder ingick även Åkers härad (1573-1579) och Gullberg härad (1543-1544). Förutom huvudfögderiet fanns kortare perioder fögderier för Välkebo (1555-1560) samt Åtvidabergs fögderi (1553-1565, 1610-1612) för Åtvids socken och tidvis delar ur Bankekinds härad.

Vid länsreformen 1634 blev länet en del av Östergötlands län, som före 1718 bar namnet Linköpings län.

Ståthållare redigera

Källor redigera