Farkost

fordon för förflyttning på vatten, i luften eller i rymden (ibland även på land)
Ej att förväxla med Fordon eller Fartyg (vattenfarkost).

Farkost (historiskt även fartyg, exempelvis luftfartyg) är ett fortskaffningsmedel för transport av gods och människor via land, vatten, luften eller rymden.[1]

Farkost

Ordet används ofta om anordningar som inte är konventionella transportmedel – såsom rymdfarkoster, ballonger, isjakter och diverse andra specialkonstruktioner. En farkost på land benämns ofta fordon.

Typexempel redigera

Exempel på farkoster är bland annat:

Se även redigera

Referenser redigera

Nationalencyklopedin redigera

Noter redigera