Luftballonger är aerostater

En aerostat är en luftfarkost, till exempel luftskepp eller luftballong, vars tyngd är lika med eller mindre än den undanträngda luftens tyngd. En sådan farkost befinner sig "statiskt" svävande i atmosfären.

Motsatsen är en aerodyn som genom att röra vingar eller propellrar genom luften åstadkommer "dynamiska" krafter som håller farkosten uppe i atmosfären. Se vidare aerodynamik.