Transportmedel är ett tekniskt system för transport av passagerare och/eller gods.

The How and Why Library 019.jpg

Synonyma begrepp är fortskaffningsmedel, fordon (vanligen landgående) och farkost (vanligen sjögående eller flygande).

Typer av transportmedelRedigera

Beroende på naturens förutsättningar och kraven från passagerare och gods har olika transportmedel utvecklats:

  • Vattenfarkost eller fartyg. Klarar stora vikter och volymer. Energieffektiv, speciellt på långa distanser. Långsamt.

Det finns mängder med olika sorters fartyg och andra vatenfarkostet och klasser att dela in dem i.

Ett lastfartyg kan frakta enorma mängder gods. Fartyg är det i särklass vanligaste transportmedlet av gods.

InfrastrukturerRedigera

Flera av transportmedlen kräver en infrastruktur: