Halvbandvagnar är en typ av markfordon som kombinerar hjul- och banddrift och som kom till störst användning militärt under andra världskriget, oftast för att transportera trupper i oländig terräng. De är utrustade med larvband just för att kunna åka där det skulle vara omöjligt för exempelvis en lastbil att åka. Ett exempel på en typisk halvbandvagn är den tyska SdKfz 251. Halvbandvagnen kan ses som en föregångare till pansarbandvagnen som i stort sett används till samma sorts uppgifter.

Amerikansk M3-halvbandvagn med luftvärnslavett

I Sverige användes under 1900-talets första hälft halvbandvagnar av Postverket för postdistributionen i Norrland där vägarna ofta var av dålig beskaffenhet.