Förvaltningsområdet för meänkieli

kommuner i Sverige där de meänkielispråkiga invånarna har vissa lagstadgade rättigheter gällande språk och kultur

Förvaltningsområdet för meänkieli omfattar de kommuner i Sverige där de meänkielispråkiga invånarna har vissa lagstadgade rättigheter gällande språk och kultur.[1]

Innebörd redigera

De med meänkieli som modersmål och bor i förvaltningsområdet för meänkieli har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i offentliga sammanhang, bland annat inför myndigheter och domstolar. Det föreskrivs särskilt, att rätten att få använda det egna modersmålet är inte beroende av den enskilde individens kunskapsnivå i majoritetsspråket. Myndigheterna skall se till att det anställs personal med kunskaper i meänkieli.

Vidare framgår bland annat att det "allmänna [ska] även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige".[1]

Folkrätten redigera

Utgångspunkten för den nuvarande svenska minoritetspolitiken är Sveriges folkrättsliga åtaganden enligt Europarådets två konventioner rörande minoriteter: ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Omfattning redigera

 
Startår i förvaltningsområdet för meänkieli för respektive kommun:
  2000   2011   2018   2019   2020

Ursprunglig omfattning år 2000 redigera

Sverige fick den 1 april 2000 en lag om rätten att använda finska och meänkieli (muntligt och skriftligt) hos förvaltningsmyndigheter i fem kommuner:[2]

Utökning 2010 redigera

Den 1 januari 2010[3] trädde Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,[4] även kallad minoritetslagen,[5] i kraft.

Utökning 2011 redigera

Den 1 februari 2011 tillkom en kommun (totalt sex kommuner):[6]

Utökning 2018 redigera

Den 1 februari 2018 tillkom en kommun (totalt sju kommuner):[7]

Utökning 2019 redigera

Minoritetslagen reviderades 2019 för att ytterligare stärka rättigheter och skyldigheter. Detta innebar bland annat att kommunerna I förvaltningsområdet och regionerna är "skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen".[3]

Den 1 februari 2019 tillkom en kommun (totalt åtta kommuner):[8]

Utökning 2020 redigera

Den 1 januari 2020 tillkom en kommun (totalt nio kommuner):[9][10]

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ [a b] Riksdagsförvaltningen. ”Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2022:68 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724. Läst 14 april 2023. 
  2. ^ Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar (1999:1176)
  3. ^ [a b] ”Minoritetslagen 2019”. Minoritet.se. https://www.minoritet.se/5054. Läst 14 april 2023. 
  4. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2022:68 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724. Läst 14 april 2023. 
  5. ^ ”Minoritetslagen”. www.isof.se. https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-sprakpolitik-och-spraklagar/minoritetslagen. Läst 14 april 2023. 
  6. ^ ”SFS 2010:1991 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”. https://www.lagboken.se/Lagboken/start/sfs/sfs/2010/1900-1999/d_710274-sfs-2010_1991-forordning-om-andring-i-forordningen-2009_1299-om-nationella-minoriteter-och. Läst 14 april 2023. 
  7. ^ ”SFS 2017:1292 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk”. https://www.lagboken.se/Lagboken/start/sfs/sfs/2017/1200-1299/d_3138194-sfs-2017_1292-forordning-om-andring-i-forordningen-2009_1299-om-nationella-minoriteter-och. Läst 14 april 2023. 
  8. ^ ”SFS 2018:2068 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”. https://www.lagboken.se/Lagboken/start/sfs/sfs/2018/2000-2099/d_3478843-sfs-2018_2068-forordning-om-andring-i-forordningen-2009_1299-om-nationella-minoriteter-och. Läst 14 paril 2023. 
  9. ^ ”Umeå kommun med i förvaltningsområde för meänkieli”. Umeå kommun. 31 oktober 2019. https://via.tt.se/pressmeddelande/umea-kommun-med-i-forvaltningsomrade-for-meankieli-?publisherId=1422393&releaseId=3264527. Läst 14 april 2023. 
  10. ^ ”Förvaltningsområde för meänkieli”. Umeå kommun. 3 april 2023. https://www.umea.se/kommunochpolitik/manskligarattigheter/nationellaminoriteterochminoritetssprak/forvaltningsomradeformeankieli.4.640818217563dc9fe5ef9.html. Läst 14 april 2023. 

Externa länkar redigera