Ej att förväxla med kommunförbund.

Ett kommunalförbund (finlandssvenska: samkommun, samt i Åland kommunalförbund) är en offentligrättslig form för samverkan för kommuner och landsting, som är i Sverige är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar kommunen eller landstinget hantering av specificerade kommunala angelägenheter till ett visst kommunalförbund.

Avesta brandstation, som drivs av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Räddningstjänster ordnas regelmässigt i formen kommunalförbund.

Ett kommunalförbund anses vara bildat när förbundets medlemmar har antagit förbundsordningen, eller efter detta har skett vid en senare tidpunkt som kan anges i en sådan förbundsordning.[1]

Det finns i Sverige ett nittiotal kommunalförbund, vilka är verksamma inom områden som räddningstjänst, utbildning och ambulansflyg.

Kommunalförbund förekommer under samma benämning också i det självstyrande landskapet Åland. I övriga Finland kallas institutet samkommun.

HistorikRedigera

Kommunalförbund kom till genom lagen den 13 juni 1919 om kommunalförbund som städer, landskommuner, köpingar, municipalsamhällen samt skoldistrikt och fattigvårdssamhällen skulle kunna ansluta sig till för att samarbeta inom frågor så som polisväsende, brandförsvar och fattigvård.[2] Antalet kommunalförbund minskades drastiskt genom kommunreformen 1952: år 1945 utgjorde antalet kommunalförbund 650 stycken medan de den 1 januari 1952 utgjorde endast 145 stycken. Vid det senare datumet avsedde 94 av kommunalförbunden polisväsen, 18 fattigvård, 7 brandväsen och 24 stycken andra förvaltningsgrenar.[3]

Se ävenRedigera

  • Amt, en form av kommunalförbund som finns i vissa delstater i Tyskland
  • Samkommun, begrepp för kommunalfund i Finland

KällorRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ 3 kap. 20 § 2 stycket Kommunallag (1991:900)
  2. ^ Gunnar Carlquist, red (1947–1955). ”Kommunalförbund”. Svensk uppslagsbok Band 16 (2:a omarbetade och utvidgade upplagan). Malmö: Baltiska förlaget. sid. 553-554. Libris länk. http://svenskuppslagsbok.se/scans/band_16/0553_0554-0027.jpg. Läst 17 mars 2016  Arkiverad 19 augusti 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ (PDF) Folkräkningen den 31 december 1950, I, Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m.m., Tätorter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1952-05-19. sid. 22* & 23*. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Folkrakningen_1950_1.pdf. Läst 9 oktober 2014  Arkiverad 1 oktober 2014 på WebCite