Bostadsområde

område speciellt avsett för boende, oftast i tätort eller annat större samhälle

Bostadsområde kallas ett område speciellt avsett för boende, oftast i tätort eller annat större samhälle. Det kan vara bebyggt med hyreshus, radhus och villor, eller en blandning dessa. Bebyggelsen är reglerad i detaljplan.

Etablering av störande industrier brukar hållas åtskilda från bostadsområdena och hänvisas till särskilda industriområden.

Se även redigera