Innerstad är den delen av en tätort eller stad som, till skillnad från förortsområden,[1] kännetecknas av stadsmiljö. Den är således tätare bebyggd än ytterområdena.

Innerstad i Tammerfors, Finland

Stadskärnan är den del av innerstaden som ofta domineras av kommersiella lokaler, jurisdiktion, administration och styrande organ.[källa behövs]

I vissa svenska städer används "Innerstaden" som benämning på det centrala området, exempelvis:

I Malmö finns två stadsdelar innefattande detta namn:

ReferenserRedigera