En sovstad (ej att förväxla med satellitstad) är ett område i närheten av en större stad, som till största del består av bostäder. En sovstad ligger ofta i anslutning till antingen en större stad (jämför förort) eller en stor arbetsplats.[1]

Typiskt för en sovstad är att den ofta saknar kulturella och sociala inrättningar för sina invånare som t.ex. skolor, sjukhus, kyrka, myndigheter, inköpsmöjligheter och förströelse, som finns i en satellitstad.[källa behövs] En sovstad har ofta goda kommunikationer till den eller de platser där arbetsplatserna finns. Dessa används i stor utsträckning för resor mellan bostad och arbetsplats. I en sovstad finns i regel när- eller dagligvarubutiker men det är också många gånger det enda som finns. Exempel på svenska sovstäder är många förorter som uppstod inom ramen för miljonprogrammet som exempelvis Tensta och Rinkeby.[källa behövs]

Referenser

redigera

Se även

redigera