Fälaren är en sjö i Tierps kommun i Uppland och ingår i Forsmarksåns huvudavrinningsområde. Sjön är 2,8 meter djup, har en yta på 2,13 kvadratkilometer och befinner sig 32 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Fälarån. Vid provfiske har bland annat abborre, björkna, braxen och gers fångats i sjön.[6]

Fälaren
Insjö
LandSverige Sverige
LänUppsala län
KommunTierps kommun
LandskapUppland
SockenÖsterlövsta socken
Koordinater 
  WGS 8460°20′16″N 17°46′52″E / 60.33787°N 17.78123°Ö / 60.33787; 17.78123 (Fälaren)
  SWEREF 99 TM6692279, 653515
Mått
Areal2,13 km² [1]
Höjd32 m ö.h. [2]
Strandlinje7,49 km [2]
Medeldjup1,5 m [1]
Maxdjup2,8 m [1]
Volym3 160 000 m³ [1]
Flöden
Huvudavrinnings­områdeForsmarksåns huvudavrinningsområde (55000)
UtflödeFälarån
VattendragsID­ (VDRID)668997-161507
Status[1]
Ekologisk statusSolid green (80B682).svg God
Kemisk status (exkl. kvicksilver)Solid blue (52B4D0).svg God
   Miljöproblem[2]
ÖvergödningSolid green (80B682).svg Nej
Miljögifter (exkl. kvicksilver)Solid green (80B682).svg Nej
FlödesförändringarSolid green (80B682).svg Nej
KällaVISS (SE669267-161021)
Övrigt
SjöID669267-161021
ID vattenförekomstSE669267-161021
Vattenytans ID (VYID)669272-160913
VattendistriktVattenmyndigheten Norra Östersjön (SE3)
Limnisk ekoregionSydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID)669276-160980
NamnUtloppet av Fälaren
Areal22,17 km²
Vattenytor2,14 km²
Sjöprocent9,65 %
Ackumulerad areal uppströms22,17 km²
Biflödesordning2
UtflödeFälarån
VattendragsID (VDRID)668997-161507
Avstånd till havet50 km
Medelhöjd36 m ö.h.
Område nedströms669076-161381
Källor[3][4][5]

Fälaren är omgiven av skogar, mossar och myrar med vildmarksprägel. Sjön är en av de övre sjöarna i Forsmarksåns sjösystem. Fälaren området är utpekat som riksintressant för naturvården. Omgivande mossar och myrar (inklusive sumpskog) omfattar 950 hektar. I sjön ses regelbundet ödemarksfågeln storlom. Fälarenområdet bjuder på vildmarksmystik och är för den friluftsintresserade ett värdefullt område som kan erbjuda lugn, bad och naturupplevelser. Rent geografiskt och fysiskt så hänger området kring Fälaren ihop med vildmarksområdet Florarna men är inte skyddat som naturreservat. I "Naturvårdsinventering i Uppsala län" från 1972 föreslår utredarna/inventerarna Eric Haglund och Tord Ingmar att:

"Alla åtgärder i området undvikes som - ensamma eller tillsammans - i högre grad varaktigt kan påverka någon större eller alternativt väsentligare del av områdets våtmarker i onaturlig riktning (vattenståndsmässigt, kemiskt, biologiskt etc). Våtmarkerna undantas sålunda i stort sett generellt från tex dikning, avloppsutsläpp, skogsgödsling och motorfordonskörning på mark utan bärande tjäle. Det bör vara ett minimum att i skogsbruket spara skog på framträdande och öppet liggande uddar och småholmar i Fälaren och på omkringliggande myrar. Fritidsbebyggelse och annan ny bebyggelse hålls så långt som möjligt tillbaka i detta område."

Svenska Naturskyddsföreningen tillställde under sommaren 2005 Länsstyrelsen samt Tierps kommun en skrivelse där de föreslår att Fälarenområdet skall ingå i ett sk fridfullt område eller en tyst zon. Perspektivet är att Fälaren tillsammans med det intilliggande Florarna skulle vara lämpligt som ett område där man medvetet försöker minimera konstgjorda/mänskliga ljud (buller etc) till förmån för naturens egna.

DelavrinningsområdeRedigera

Fälaren ingår i delavrinningsområde (669276-160980) som SMHI kallar för Utloppet av Fälaren. Medelhöjden är 36 meter över havet och ytan är 22,17 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Fälarån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 50 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (63 %) och sankmarker (25 %). Avrinningsområdet har 2,14 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 9,6 %.[4]

FiskRedigera

Vid provfiske har följande fisk fångats i sjön:[6]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ [a b c d] ”Sjölyftet” (Microsoft Excel). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11384!Sjolista.xls. Läst 10 december 2012. 
  2. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Vattenytor (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.31148!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Vy_y_2012_2c.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  3. ^ ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Ackumulerade delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.22092!svaro_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  4. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20768!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  5. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Delavrinningsområden (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.24469!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2012_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  6. ^ [a b] ”Fångst arter förekomst” (Sökmotor). SLU. http://aquarapport.slu.se/default.aspx?ID=3. Läst 7 oktober 2012. 

Externa länkarRedigera