Öppna huvudmenyn

Exklusion (sociologi)

social exkludering

Exklusion eller social exkludering är att med olika medel stänga ute eller avstöta en person eller en grupp från en grupp.

Det kan handla om social utstötning och/eller etablerande av känslomässig distans så att den tidigare gruppmedlemmen blir "osynlig" för gruppmedlemmarna. I primitiva samhällen har en medicinman eller trollkarl kunnat dödförklara en gruppmedlem utan att något våld förekommer. Gruppen är sedan övertygad om att personen verkligen är död och att det bara är hans eller hennes ande eller skenbild de ser. Den dödförklarade avlider oftast snart också i verkligheten utan gruppens stöd och hjälp.

I religiösa sammanhang är s.k. shunning (från eng. shun: sky, undvika, hålla sig ifrån) ett formellt beslut att en församling ska upphöra med all interaktion med en individ eller en grupp, och med shunningen följer en särskild uppsättning regler. Den skiljer sig från, men kan associeras med, bannlysning, och kombineras med exkommunikation – uteslutning ur det religiösa samfundet. Social avstötning uppstår när medlemmarna av en grupp medvetet undviker förbindelser med och försöker håller sig helt borta från den avstötta individen eller gruppen. Detta kan vara ett formellt beslut av styrelsen för en organisation, eller en mindre formell grupptalan som sprider sig till alla medlemmar i gruppen som en form av solidaritet. Det är ett förbud mot interaktion som oftast förekommer i religiösa grupper och andra organisationer och samhällen med täta band mellan medlemmarna. Måltavlorna för shunning kan vara personer som stämplats som avfällingar, skvallerbyttor, oliktänkande, strejkbrytare, eller någon som gruppen uppfattar som ett hot eller källa till konflikt. Social avstötning har inrättats för att orsaka psykiska skador och har kategoriserats som tortyr.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Ojeda, Almerindo (30 september 2006). ”What is Psychological Torture?”. humanrights.ucdavis.edu. http://humanrights.ucdavis.edu/resources/library/documents-and-reports/ojeda.pdf. Läst 31 augusti 2014.