Psykisk misshandel

misshandel som riktar sig mot den andres självkänsla, eller som handlar om att beröva en människa en känsla av trygghet, socialt sammanhang, integritet eller andra mänskliga rättigheter

Psykisk misshandel är misshandel som riktar sig mot den andres självkänsla, eller som handlar om att beröva en människa en känsla av trygghet, socialt sammanhang, integritet eller andra grundläggande behov.

Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska misshandeln ofta verbal till sin karaktär, men mer subtila former av icke-verbal psykisk misshandel finns också. Denna form av missförhållande i relationer kan orsaka ångest, nedsatt självförtroende, depression och komplext PTSD.

Psykisk misshandel kan yttra sig i försök att isolera personen, så att personen därmed blir ensam och som följd av detta socialt utsatt. Misshandel mot självkänslan kan yttra sig i obefogad kritik och klagomål, förlöjliganden, osynliggörande, och andra härskartekniker. Att visa tecken på aggressivitet, som att slå sönder saker, kan också räknas som psykisk misshandel, om det i detta finns ett outtalat hot. Som psykisk misshandel räknas vidare förföljelser, stalkning, och att gå bakom ryggen på personen för att sprida förtroenden[ifrågasatt uppgift], ljuga om personen, eller på annat sätt omöjliggöra sociala relationer, skapa otrygghet, ingjuta hjälplöshet och därmed skapa jagsvaghet. Hot som riktas mot närstående är också psykisk misshandel.

Den psykiska misshandeln kan definieras som en maktobalans som den misshandlande parten utnyttjar eller försöker skaffa sig. För att definieras som misshandel måste det också finnas ett uppsåt att skada eller förtrycka personen.

Psykisk, liksom fysisk, misshandel är straffbart,[1] om det ger medicinsk effekt.[2] Jämför även hotbrott, olaga förföljelse och ofredande.

Conflict Tactics ScaleRedigera

Det saknas fortfarande en fullständig vetenskaplig konsensus om vad som skall räknas som psykologisk misshandel, men en av de mest utbredda definitionerna är den som ingår i Conflict Tactics Scale, en manual som används i sociologiska studier för att kartlägga våld i partnerrelationer.[källa behövs] Denna manual kategoriserar tjugo typer av psykologiskt aggressiva beteenden i tre stora kategorier:

  • Verbal aggression (Exempel: ens partner säger nedsättande, kränkande eller förringande saker för att göra en upprörd)
  • Dominant behaviours (Exempel: man hindras från att träffa vänner, familj eller andra personer av ens partner)
  • Jealous behaviors (Exempel: ens partner anklagar en för att vara intresserad av andra).

Denna definition är dock begränsande i vidare studier av psykologisk misshandel eftersom den är starkt fokuserad på parrelationer.

ReferenserRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Psychological abuse, 11 november 2011.

NoterRedigera