Pannotia var en superkontinent, troligtvis varade superkontinenten för mellan 600[1] och 540 miljoner år sedan. Därefter splittrades kontinenten i fyra delar, Gondwana, Siberia, Baltika och Laurentia. Efter att de fyra kontinenterna varit fristående under en period på ett par hundra miljoner år kom de att återigen bilda en ny superkontinent, med namnet Pangea.

Pannotia (550 miljoner år sedan).

Teorin beskrevs 1997 av W. D. Dalziel.

Biologisk påverkanRedigera

Superkontinenten Pannotias existens sammanfaller med den ediacra tidsperioden. När kontinenten senare bryts upp försvinner flertalet livsformer som existerar i ediacarafaunan. Det finns teorier som anger delningen av superkontinenten som orsak till de drastiska förändringar i biotopen som sker i övergången från ediacara till kambrium.

KällorRedigera

FotnoterRedigera