Öppna huvudmenyn

Demonstration

kollektiv handling av personer som uttrycker opinion i fråga
(Omdirigerad från Demonstration (folk))
För andra betydelser, se Demonstration (olika betydelser).
Nätverket Joukkovoima demonstrerar i centrala Helsingfors mot åtstramningar i mars 2016.
Demonstration mot rasism den 30 november 1991 i Lund.
Bönder som demonstrerar i Jakarta.
Demonstration i Stockholm mot Nya Slussen i oktober 2015.

En demonstration är en folkmassa som samlats för att offentligt uttrycka en opinion i en politisk eller annan fråga. Detta kan innebära att protestera mot något eller kräva någon konkret förändring. Det är vanligt att demonstrationer marscherar från en samlingsplats till en annan plats i form av ett demonstrationståg, och att man lyssnar på tal vid någon av dessa platser. Ofta bärs plakat och/eller banderoller. Det förekommer också att deltagarna i en demonstration deltar i talkörer. Ordets ursprung är latinets demonstrare som betyder "visa upp".[1]

Demonstrationer är i allmänhet tillåtna i demokratier, och anses utgöra en del av yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen.

SverigeRedigera

Rätten att demonstrera, demonstrationsfriheten, är grundlagsskyddad i Sverige enligt Regeringsformen. Enligt denna gäller att "mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot."

I Sverige är en demonstration ur juridisk synpunkt en allmän sammankomst. Lagstiftning avseende allmänna sammankomster finns i Ordningslagen (1993:1617). Där stadgas i 2 kap §4 att "Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser …Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor". Vidare stadgas i 5§ att "Den som avser att inom ett område som redovisas i detaljplan anordna en sådan allmän sammankomst utomhus eller offentlig tillställning som det inte krävs tillstånd för enligt 4 § skall anmäla detta." Ansökan och anmälan om så kallat demonstrationstillstånd görs enligt lagen hos polismyndigheten. Brott mot kravet på ansökan eller anmälan bestraffas med böter eller fängelse i högst 6 månader.

Den senaste revideringen av Ordningslagen trädde i kraft 2006-01-01 samtidigt som maskeringsförbud infördes vid demonstrationer i vissa fall. Polisen måste informera[förtydliga] om när maskeringsförbud börjar råda.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Demonstration i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)

Externa länkarRedigera