Husgeråd är alla de produkter som används i huvudsak i köket i hushållet. Vitvaror ingår i husgeråden, men utgör också en egen produktgrupp, liksom köksredskapen som är en del av husgeråden.

Vispar är köksredskap och därmed även husgeråd.

Den Kungliga husgerådskammaren omfattar dock betydligt större verksamhetsområde, då de ansvarar för tillsyn och vård och vetenskaplig bearbetning av de kungliga konstsamlingarna, möblerna och konsthantverken.