Darcy-Weisbachs ekvation är en generell ekvation för beräkning av strömningsförluster och flöden vid framförallt stationär rörströmning i raka rör. Ekvationen är uppkallad efter Henry Darcy och Julius Weisbach.

Genom att anpassa friktionstalet (λ) för olika strömningsförhållanden i Moody-diagrammet, får Darcy-Weisbachs ekvation ett mycket brett tillämpningsområde inom rörströmningen. Darcy-Weisbachs ekvation brukar dels skrivas i en allmän form, dels i en form anpassad för cirkulärt fullgående ledningar.

Vid beräkning av höjdförlustRedigera

  Allmän form
  För cirkulärt fullgående ledningar

där

Vid beräkning av flödeshastigheterRedigera

  Allmän formel
  För cirulärt fullgående ledningar

där

Vid flödesberäkningRedigera

  Allmän form
  För cirulärt fullgående ledningar

där

Se ävenRedigera