Strömningsförluster eller höjdförluster kallas de energiförluster som uppträder i strömmande media, till exempel kanalströmning och rörströmning. Strömningsförluster beror på fluidens viskositet och brukar betecknas med hf i till exempel Bernoullis ekvation. Strömningsförlusten är produkten av fallet och sektionslängden.

där

hf = Strömningsförlust (mVp)

I = Fall (-)

L = Längd (m)

Strömningsförlust och tilläggsförlustRedigera

Inom rörströmningen brukar man dock skilja på vanliga strömningsförluster (hf) och tilläggsförluster (ht). Det förstnämnda avser då de vanliga strömningsförlusterna, som alltid förekommer vid stationär strömning i raka rör. Tilläggsförlusterna avser då de strömningsförluster som alltid uppkommer i samband med till exempel sektionsökningar, sektionsminskningar, rörböjar och brotrummepassager. Eventuella tilläggsförluster adderas till de vanliga strömningsförlusterna vid beräkning av fallet.

 

där

htotal = Total energiförlust (mVp)

hf = Strömningsförlust (mVp)

ht = Tilläggsförlust (mVp)


Inom rörströmningen blir då den totala höjdförlusten:

 

där

htotal = Total energiförlust (mVp)

I = Fall (-)

L = Längd (m)

Se ävenRedigera