Fall är inom hydrotekniken och hydrauliken det samma som energilinjens lutning och anges ofta i promille. Vid flödesdimensioneringen av ett täckdikessystem ger ett stort fall att man kan gå ner i dimension på till exempel stamledningar.

Pont du Gard, romersk akvedukt i Frankrike.
(Hydrotekniskt fall)

där

I = Hydrotekniskt fall (-)

hf = Strömningsförlust (meter vattenpelare)

ht = Tilläggsförlust (meter vattenpelare)

L = Längd (m)

htotal = Total höjdförlust (meter vattenpelare)


Förväxlingsrisk redigera

Det hydrotekniskt fallet förväxlas lätt med det geometriska fallet, som är det samma som den vanliga bottenlutningen i kanaler, öppna diken och naturliga vattendrag.

  (Geometriskt fall)

där

F = Geometriskt fall (-)

Ib = Bottenlutning (-)

Δz = Geodetisk höjdskillnad (m)

L = Längd (m)

Det är bara när vi har en bestämmande sektion som det hydrotekniska fallet sammanfaller med det geometriska fallet och bottenlutningen.

Se även redigera