Nikuradse-Prandtls formel gäller vid turbulent strömning under hydrauliskt råa förhållanden. Formeln är namngiven efter Johann Nikuradse och Ludwig Prandtl.

Allmän formel
För cirkulärt fullgående rör

där

qNP = Flöde (m3)

A = Våt tvärsnittsarea (m²)

g = Tyngdacceleration (m/s2)

Rh = Hydraulisk radie (m)

I = Fall (-)

cNP Empirisk konstant (3,71)

Ke = Ekvivalent sandråhet (m)

π = Matematisk konstant (3,14159...)

d = Innerdiameter (m)

Friktionstal redigera

Nikuradse-Prandtls formel kan även användas för att beräkna friktionstalet i Darcy-Weisbachs ekvation, varpå formeln får följande utseende:

  Allmän formel


  För cirkulärt fullgående ledningar
  Allmän formel


  För cirkulärt fullgående ledningar

där

λNP = Friktionstal (-)

cNP = Empirisk konstant (3,71)

Rh = Hydraulisk radie (m)

ke = Ekvivalent sandråhet (m)

d = Innerdiameter (m)

Se även redigera