Daniel Lundius

svensk teolog och orientalist, samt biskop i Strängnäs stift 1731-1747.

Daniel Lundius, född 1 augusti 1666, död 25 december 1747 i Strängnäs, var en svensk teolog och orientalist, samt biskop i Strängnäs stift 1731-1747.

Biskop
Daniel Lundius
Daniel Lundius.JPG
Daniel Lundius
KyrkaSvenska kyrkan

StiftSträngnäs stift, biskop
Period1731-1747
FöreträdareDaniel Norlindh
EfterträdareErik Alstrin

Akademisk titelTeologie doktor 1719
Född1 augusti 1666
Död25 december 1747

Lundius föddes som son till kyrkoherden Daniel Lundius och Elisabet Busmontana i Fogdö prästgård i Södermanland 1 augusti 1666.

Efter sex års studier vid Uppsala universitet blev Lundius magister, och reste då i likhet med de flesta unga vetenskapsmän vid denna tid till Tyskland och Holland för att läsa teologi och filologi vid de främsta lärosätena. När han återvänt till Sverige, fick han av filosofiska fakulteten i Uppsala förord till en ledig professur i Åbo, som dock gick honom ur händerna.

Istället antog Lundius en kallelse om att bli regementspastor vid Södermanlands infanteri och prästvigdes 1696. Två år senare, 1698, utnämndes han till teologie adjunkt i Uppsala och befordrades 1703 till linguarum orientalis professor. Han blev befullmäktigad teologie professor 1711, och fick teologie doktorsvärdighet 1719.

Efter ytterligare akademisk karriär utnämndes han 1731 till biskop i Strängnäs. Trots sin ålder, 65 år då han tillträdde, hann han ändå inneha positionen i 16 år innan sin död. Lundius avled vid en ålder av 81 år den 25 december 1747 i Strängnäs. Han åtnjöt stort anseende bland sin tids lärde, och ansågs av samtiden som en av landets främsta teologer.

Lundius var i första äktenskapet 1696 gift med Maria Heland och i andra äktenskapet 1739 med Eva Lillieflycht, barnbarn till Strängnäs tidigare hädangångna biskop Ericus Gabrielis Emporagrius.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Företrädare:
Ericus Liung
Inspektor för Södermanlands nation
1703-1729
Efterträdare:
Eric Melander
Företrädare:
Olof Celsius d.ä.
Uppsala universitets rektor
Vt 1712
Efterträdare:
Fabian Törner
Företrädare:
Johannes Edsbergius
Inspektor för Nerikes nation
1712-1729
Efterträdare:
Samuel Klingenstierna
Företrädare:
Laurentius Molin
Uppsala universitets rektor
Ht 1714
Efterträdare:
Olof Rudbeck d.y.
Företrädare:
Olof Celsius d.ä.
Uppsala universitets rektor
Vt 1719
Efterträdare:
Fabian Törner
Företrädare:
Fabian Törner
Uppsala universitets rektor
Vt 1727
Efterträdare:
Israel Nesselius