Cholsyra är en av de viktigaste gallsyrorna i människor, men den finns i varierande utsträckning i gallan även hos andra däggdjur. Ämnet är lösligt i etanol och ättiksyra men inte i vatten.

Cholsyra
Strukturformel
Systematiskt namn3α,7α,12α-trihydroxi-5β-cholansyra
Kemisk formelC24H40O5
CAS-nummer81-25-4
SMILESC[C@@]34[C@] (CC[C@@H]4[C@@H]
(CCC(O)=O)C) ([H])[C@]2([H]) [C@H](O)C[C@]1
([H])C[C@H](O) CC[C@@](C)1[C@] ([H])2C[C@@H]3O
Egenskaper
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt200-201 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits