Matstrupen, eller esofagus, oesophagus, esophagus, ösophagus, är ett organ som är ungefär 25 cm långt och uppdelad i tre delar: esofagus pars cervicalis, pars thoracica och pars abdominalis.

Esophagus förbinder svalget med magsäcken

Matstrupen börjar omedelbart efter svalget, i höjd med ringbroskets (cartilago cricoidea) nedre kant, med den övre esofagussfinktern och avslutas med övre magmunnen (nedre esofagussfinktern). Organet är en del av magtarmkanalen. Matstrupen utgörs till stor del av två muskellager, ett yttre längsgående samt ett inre tvärgående (glatt muskulatur). Dessa för födan ner mot magsäcken genom peristaltiska muskelrörelser.

Histologi redigera

Esofagus består av dessa lager:

  • Mucosa
  • Submucosa
    • Bindväv; här finns bland annat ett nervplexa som kallas plexus submucosus.
  • Tunica muscularis externa - tjockt muskellager som består till en tredjedel av endast skelettmuskulatur, en tredjedel av endast glatt muskulatur och en tredjedel av en blandning av skelettmuskulatur och glatt muskulatur. Här finns även ett nervplexa som kallas Plexus myentericus.
  • Tunica adventitia - bindväv

Källor redigera

  • Martini H F. "Fundamentals of Anatomi and Fysiologi" (7th edition) ISBN 0-321-31198-1, Pearson Education 2006.

Externa länkar redigera