Neuropati är skador på nerver. Sådana nervskador kan till exempel uppkomma vid arbete med handhållna verktyg som vibrerar (förekommer i fordonsverkstäder, byggarbete, verkstadsindustri, tand- och fotvård med mera). Neuropati orsakas också av till exempel diabetes. Tidig upptäckt av begynnande neuropati är mycket viktig för att genom förebyggande åtgärder förhindra permanenta skador. Multifrekvensvibrametri är mycket tillförlitlig metod för att säkerställa tidig upptäckt och för att kunna följa neuropatins utveckling över tid med kvantitativa mätetal.

Neuropati
Klassifikation och externa resurser
ICD-10G60, G90
ICD-9350, 356.8
DiseasesDB9850
Medlineplus000593
MeSHsvensk engelsk

Se även redigera

Källor redigera

  • Arbetarföreskrifterna AFS 2005:6 (Medicinska kontroller)
  • Arbetarföreskrifterna AFS 2005:15 (Vibrationer)
  • Vibrationer ISBN 91-7464-457-2