Näbbtorget är ett trekantigt torg i södra delen av centrum i Örebro. Platsen ligger där gågatan Näbbtorgsgatan möter Drottninggatan, mittemot varuhuset Krämaren.

Näbbtorget år 1903. Drottninggatan 42 och Kyrkogårdsgatan 1 (nu Näbbtorgsgatan). Huset i mitten revs 1908. Där står "Näbbhuset" idag.
Drottninggatan söderut c:a 1930. Näbbtorget i förgrunden. Kyrkogårdsgatan böjer av mot höger. Alla husen utom "Näbbhuset" i mitten är rivna.

Näbbtorgsgatan är en del av Örebros ursprungliga Gatun, d.v.s. föregångaren till vår tids Drottninggatan - Storgatan. I 1654 års stadsplan beslutade man om att den stora gatan skulle rätas ut och jämnas till. Fortfarande finns spår av Örebros gamla gata i NäbbtorgsgatanSöder, liksom i Gamla Gatan vid Järntorget, och Olaus Petri kyrkogata och LillågatanNorr [1]. Näbbtorget fick sitt namn år 1901 [2].

Nära trottoaren mot Drottninggatan finns ett stenfundament med en avbildning av jorden och månen som ingår i den 2,5 km långa modellen Solsystemet i Örebroformat.

Referenser

redigera
  1. ^ Sven Hallström: Örebro vår hemstad, s. 54. Örebro skolstyrelse 1958.
  2. ^ Gatorna i Örebro, s. 136. Sällskapet Gamla Örebro 1999