Köpmangatan går i nord-sydlig riktning genom centrala Örebro från Engelbrektsgatan vid Svartån i norr till Södra allén i söder. Mellan Stortorget och Rudbecksgatan är Köpmangatan gågata. Det finns många affärer längs denna del av gatan. Söder om Rudbecksgatan är Köpmangatan öppen för biltrafik.

Köpmangatan mot norr

Köpmangatan fick sitt namn år 1856. Tidigare hade olika delar av gatan haft olika namn, nämligen Westra Gärdesgatan, Trädgårdsgränd och del av Gamla gatan.

Platser och gator från norr till söder redigera

Referenser redigera

  • Gatorna i Örebro - En vandring genom staden med 150 bilder. Sällskapet Gamla Örebro 1999.