Östra Bangatan är en viktig genomfartsled som går i syd-nordlig riktning genom Örebro. I söder börjar den vid Oscariahuset där den har delat sig från Södra Infartsleden. Därefter går den längs Godsstråket genom Bergslagen fram till Hagaby där den övergår i Riksväg 50 mot Falun och passerar Örebro Södra och Centralstationen.

Östra bangatan i Örebro.

Dessutom korsar den Rudbecksgatan och Vasatorget. Vägsträckan är fyrfilig och skyltad med 50 och 70 som högsta tillåtna hastighet. Detta var den gamla genomfartsleden genom Örebro innan västerledsmotorvägen byggdes.[källa behövs] I korsningen mot Rudbecksgatan ligger sedan 2009 den 17 våningar höga byggnaden Behrn Center.