Storgatan, Örebro

gata i Örebro, Närke

Storgatan i Örebro går genom Centrum i syd-nordlig riktning. Storgatan börjar vid Storbron, vid Svartån. Den utgör en direkt fortsättning på Drottninggatan. Storgatan slutar på Norr vid Bromsplan, där den övergår i Hovstavägen.

Storgatan norrut år 1964. Till höger dåvarande Centralparken, nu Henry Allards park och Centralpalatset. Längst i fjärran skymtar vattentornet Svampen.
Samma vy 2014.
Björkegrens hotell, Centralhotellet, sedermera varuhuset EPA, omkring år 1890-1900. Burenstamska huset i bakgrunden.
Storgatan söderut ca. år 1900. Centralhotellet till höger. Åkerhielmska gården till vänster. Storbron kan anas i bakgrunden.

HistorikRedigera

Stråket Drottninggatan - Storgatan är den äldsta gatan i Örebro. Den ligger på den rullstensås där den gamla landsvägen gick mellan södra och norra Svealand. Där Svartån bröt igenom åsen bildades ett gynnsamt vadställe. Där ligger Storbron idag.

Storgatan - Drottninggatan kallades förr Gatun, och hade fram till 1654 en annan och krokigare sträckning. Det året beslutade Drottning Kristina om en ny stadsplan, varvid Gatun skulle rätas, backarna skulle jämnas ut, och kvarteren skulle göras mera fyrkantiga. Fortfarande finns spår av Örebros gamla gata i NäbbtorgsgatanSöder, liksom Gamla Gatan vid Järntorget, och Olaus Petri kyrkogata och LillågatanNorr [1].

Gatan var tidigare den huvudsakliga genomfartsleden genom Örebro, men i samband med Högertrafikomläggningen 1967 iordningställdes Södra Infartsleden. Västra centrumleden kom några år senare, varefter genomfartstrafiken leddes annan väg genom staden. Efter detta har Storgatan varit stängd för allmän biltrafik på sträckan Storbron - Järnvägsgatan. På senare år har Storgatan öppnats för allmän biltrafik.

Byggnader och torg utefter StorgatanRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Sven Hallström: Örebro vår hemstad, s. 54. Örebro skolstyrelse 1958.