Elite Stora hotellet i Örebro är stadens äldsta hotell, beläget invid Storbron och Örebro slott. Adressen är Drottninggatan 1. Hotellet kallades från början Örebro hotell. Det uppfördes efter den stora stadsbranden 1854, när bl.a. det Nordstedtska huset eller Socitetshuset brann ner. Stadsarkitekten Fridolf Wijnbladh ombads att inkomma med ritningsförslag. En styrelse för hotellbolaget, med landshövdingen Carl Åkerhielm som ordförande, utsågs. År 1858 var byggnaden så pass klar att man kunde anordna en Oscarsbal i "lilla börssalen", och i januari 1860 invigdes den stora festvåningen med en Carlsbal.

Stora hotellet 1903. Örebro kvarn skymtas till vänster, och Fenixhuset till höger om hotellet. Storbron i förgrunden.
Stora hotellet 2011.

År 1909 ödelade en eldsvåda stora delar av vindsvåningen. Efter detta påbyggdes hela huset med en våning, med undantag av norra fasaden. År 1938 tillkom den stora matsalen, och entrén erhöll sin nuvarande omfattning. År 1950 påbyggdes även den norra fasaden med en våning. Vid denna ombyggnad avlägsnades all yttre utsmyckning. På 1990-talet har fönsterutformningen återskapats i ursprunglig stil.

Under många år var Strömparterren ett sommarannex till hotellet.

Idag ingår hotellet i Elite Hotels of Sweden-kedjan och har 160 rum. Det finns en stor fest- och konferensvåning. I suterrängvåningen finns restaurangen Slottskällaren och puben Bishop's Arms. Café och bistro Paolo´s.

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

  • Örebro som det var förr. En krönika i 170 bilder. Sällskapet Gamla Örebro 1963.
  • Svenska Län. Örebro läns förvaltning och bebyggelse I. Bokförlaget Svenska Län AB Göteborg 1950.

Externa länkar redigera