Öppna huvudmenyn

Blekingegruppen

en utbildningsgrupp i Hemvärnet

Blekingegruppen (BLG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2000. Förbandsledningen är förlagd i Karlskrona garnison, Karlskrona.

Blekingegruppen
(BLG)
Blekingegruppen vapen.svg
Vapensköld för Blekingegruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnBlekingegruppen
Datum2000–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenMarinen
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
Del avMarinbasen [b]
HögkvarterKarlskrona garnison
FörläggningsortKarlskrona
Marsch"Landstormsmarsch" (Alm) [c]
WebbplatsOfficiell webbplats
Befälhavare
FörbandschefFredrik Hansson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg

HistoriaRedigera

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Karlskrona försvarsområde (Fo 15). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Blekinge län organiserades den 1 juli 2000 Blekingegruppen, och som underställdes Södra militärdistriktet (MD S).

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[2] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Blekingegruppen överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Marinbasen (MarinB) från och med den 1 januari 2006.

VerksamhetRedigera

Chefen Blekingegruppen är direkt underställd chefen Marinbasen (MarinB) vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Blekinge län. Insatser, såväl i fred som under kris och krig, leds av Militärregion Syd (MR S). Blekingegruppens nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i länet. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Ingående enheterRedigera

Blekingegruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Blekinge västra bataljon (36. hvbataljonen) och Blekinge östra bataljon (37. hvbataljonen).

36. hemvärnsbataljonenRedigera

Blekinge västra bataljon eller 36. hemvärnsbataljonen har sin stabsplats i Karlskrona, och har västra Blekinge län som primärt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).

 • 36. bataljonstaben och ledningsplutonen
 • 361. hemvärnsinsatskompaniet
 • 362. hemvärnsinsatskompaniet
 • 363. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 364. hemvärnsflyggruppen

37. hemvärnsbataljonenRedigera

Blekinge östra bataljon eller 37. hemvärnsbataljonen har sin stabsplats i Karlskrona, och har östra Blekinge län som primärt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Blekinge bataljon (I 30). Bataljonen en av tre hemvärnsbataljoner i Sverige med marina uppgifter, och uppträder till största delen i skärgårdsmiljö.

 • 37. bataljonstaben och ledningsplutonen
 • 371. hemvärnsinsatskompaniet
 • 372. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 373. hemvärnsbåtkompaniet
 • 374. musikkåren, Hemvärnets musikkår Blekinge

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När Blekingegruppen bilades förlades förbandsledningen till Örlogshamnen i Karlskrona.

Heraldik och traditionerRedigera

Från den 1 juli 2012 vilar traditionsansvaret för Blekinge bataljon (I 30) och Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) på utbildningsgruppens två hemvärnsbataljoner.[3]

FörbandscheferRedigera

 • 20??–20??: Klas Lewin
 • 20??–2016: Peter Laurin
 • 2017–20xx: Kommendörkapten Fredrik Hansson

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Blekingegruppen 2000-07-01
Beteckningar
BLG 2000-07-01
Förläggningsorter
Karlskrona garnison (F) 2000-07-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 2000-2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp.
 2. ^ Åren 2000-2005 var gruppen underställd chefen Södra militärdistriktet.
 3. ^ Förbands marschen fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006.[1]

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 13
 2. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 21 februari 2018. 
 3. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 25 februari 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkarRedigera