Berndt Fredrik Johan Stackelberg

svensk militär och målare

Berndt Fredrik Johan Stackelberg, född 4 december 1733 i Frankfurt am Main, död 2 februari 1801 i Lovisa, Finland, var en svensk friherre, generallöjtnant och målare.

Siluettbild av Berndt Fredrik Johan Stackelberg

Han var son till fältmarskalken friherre Berndt Otto Stackelberg och Sofie Henrietta Fredrika von Werkamp och från 1766 gift med Virginia Sofia Adlerberg. Stackelberg blev student i Åbo 1748 och valde därefter en militär karriär. Han blev furir och fänrik 1749, löjtnant 1750 och kapten 1754. Två år senare trädde han in i fransk tjänst där han deltog i det pommerska kriget. Efter hemkomsten avancerade han slutligen till generallöjtnant 1795. Under åren 1788–1790 deltog han i det finska kriget. Hans konstnärliga verksamhet fick bedrivas på lediga stunder och består bland annat av porträtt utförda i akvarell.

Tryckta källorRedigera