Öppna huvudmenyn

Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ). Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal.

Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer av italienskans basso: låg (från grekiska, sedan latin bassus)

Bas kan syfta på:

Inom musik och ljudläraRedigera

 • Basstämma – en låg stämma i sång eller musik
 • Basinstrument – ett musikinstrument i basläge
  • Bas – ett stort stråkinstrument, se kontrabas
  • Bas – ett elförstärkt stränginstrument, se elbas
  • Bas – det största av bleckblåsinstrumenten, se bastuba
 • Basregistret – det lägsta tonregistret, under ca 200 Hz (ej exakt definierat), se basinstrument
 • Prefixet bas- i betydelsen låg, ex. basklav

Inom matematikRedigera

Inom kemiRedigera

 • Bas (kemi) – en grupp kemiska föreningar, som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7
 • Lewisbas – inom kemin kan den vara en negativt laddad jon eller neutral
 • Kvävebas – en sorts kemiska byggstenar i DNA och RNA
 • BaS – ett salt, se bariumsulfid

ÖvrigtRedigera

 • .BAS eller .bas filändelse för ett program skriven i BASIC
 • Bas – i militär terminologi avser en stödjepunkt
 • Rymdbas – en plats där raketer och rymdfarkoster sänds ut i rymden
 • Flygbas – en anläggning för flygplan, helikoptrar och luftballonger
 • Bas – en av kontakterna på den vanliga bipolära transistorn och två på dubbelbasdioden (UJT)
 • Bas – ett rundningsmärke och en plats att bränna inom baseboll
 • Databas – en samling information
 • Bas – en elektronisk anslagstavla, se BBS
 • Bas (regent) – en kung i Bithynien
 • Prefixet bas- i betydelsen grundläggande, ex. baskunskaper
 • BAS – en akutmottagning för patienter med missbruksproblematik, se Beroendeakuten
 • BAS-kontoplan – en kontoplan för bokföring
 • BAS – Byggarbetsmiljösamordnare vid bygg- och anläggningsarbeten, BAS-P, Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare för utförande av byggnads - och anläggningsarbeten
 • Bas (ort) – en ort i provinsen Província de Girona i Spanien