Bas (funktionsutveckling)

För funktionsutveckling är basen den funktion, exempelvis ett polynom eller en trigonometrisk funktion, sådan att en annan funktion kan expanderas i basen med hjälp av bestämda konstanter :

.

I detta fall bildar funktionerna en bas i den linjäralgebraiska meningen i ett lämpligt valt inre produktrum, till exempel klassen av kontinuerliga funktioner med skalärprodukten , och konstanterna bestäms av projektionen på basen.