Ett basinstrument är ett musikinstrument i basläge, alltså det lägsta tonregistret, under ca 200 Hz (ej exakt definierat). Ordet kommer av italienskans basso, 'låg'. I vissa sammanhang används prefixet kontra för att ange lågt tonregister.

Kända inledningar med framträdande bas finns i Bergakungens sal (Peer Gynt), satser i Nötknäpparen, Also sprach Zarathustra (Richard Strauss) med flera.

Ett styckes tema kan ibland spelas i basen, som till exempel i fugadelen i Bachs Toccata och fuga d-moll där melodin spelas på pedalklaviaturen (subbas).

StränginstrumentRedigera

BlåsinstrumentRedigera

Instrument som kan spela toner i basregistretRedigera