Anders Carlsson af Kullberg

biskop i Kalmar stift, ledamot av Svenska akademien och statsråd

Anders Carlsson af Kullberg (fram till adlandet 1818 endast Kullberg), född den 3 augusti 1771 i Strö församling i Skåne, död den 5 maj 1851 i Kalmar, var biskop i Kalmar stift, ledamot av Svenska akademien och statsråd.

Biskop
Anders Carlsson af Kullberg
Anders af Kullberg.jpg
Teckning av Maria Röhl 1834.
KyrkaSvenska kyrkan

StiftKalmar stift, biskop
Period18301851
FöreträdareMagnus Stagnelius
EfterträdarePaulus Genberg

Prästvigd24 juli 1830 av Carl von Rosenstein i Storkyrkan
Biskopsvigd24 juli 1830 av Carl von Rosenstein i Storkyrkan
Akademisk titelTeologie doktor 1830
Född3 augusti 1771
Strö församling
Död5 maj 1851
Kalmar

Biografi redigera

af Kullberg var son till kyrkoherden och teologie doktorn Carl Kullberg och Johanna Wallstedt, far till Karl af Kullberg samt farbror till Anders Fredrik Kullberg.

Anders af Kullberg hette ursprungligen Anders Carlsson Kullberg, blev adlad 1818 och antog då namnet af Kullberg. Anders af Kullberg blev student i Lund 1788 och magister ultimus vid promotionen 1793 samt avlade kort därefter examen till rättegångsverken. År 1797 förordnades han till docent i grekiska och österländska språk vid Lunds universitet, men lämnade redan 1798 den akademiska banan och ingick som extra ordinarie kanslist i justitierevisionen.

1799 inlämnade han och vann i Svenska akademien priset för ett Poem till Theaterns sånggudinnor. Samma utmärkelse förnyades 1800 för ett skaldestycke: En blick på mänsklighetens missöden; 1802 för poemet Ålderdomen, och 1805 för skaldestycket Den husliga sällheten. När dessa pris hade gjort den unge ämbetmannen bemärkt och givit fart åt hans befordringar, hängde han nöjd sin lyra på väggen.

Han blev nu kort efter vartannat: protokollssekreterare i k. maj:ts kansli 1807, var handsekreterare åt prins Karl August 18091810, befordrades till expeditionssekreterare 1810, kansliråd 1812 samt var 18121818 medlem av tryckfrihetskommittéen och 18131819 flera gånger handhavare av den hovkanslern åliggande uppsikten över tryckfriheten. 1817 kallades han att intaga A. G. Silfverstolpes stol i Svenska akademien och adlades året därefter med namnet af Kullberg. 1820 blev han t. f. hovkansler med säte och stämma i statsrådet samt 1826 ordinarie statssekreterare i ecklesiastikexpeditionen.

Han ansvarade för censuren under Gustav IV Adolf men överlevde dennes fall, och blev prins Karl August handsekreterare. När denne stupade under mystiska omständigheter på exercisfältet utanför Kvidinge, fann han på råd och vann med tiden Karl Johans förtroende. Kullberg hade sina fiender. Gustavianerna kunde aldrig förlåta att han vid Gustav IV Adolfs fall utan svårare samvetsbetänkligheter bytt sida. Det gick ett rykte om honom att det var han som skrivit Rävarna, en fabel som kan ha medverkat till de stämningar som resulterade i mordet på Axel von Fersen. När ett antal gamla ärkegustavianer kom in i Karl Johans taburett på 1820-talet, var Kullbergs position ytterst obehaglig.

1830 utnämndes han till biskop över Kalmar stift och kyrkoherde i Ljungby prebendepastorat samt blev samma år teologie doktor. När han utnämndes till biskop var han ännu inte prästvigd.

Anders af Kullberg var ledamot av Svenska Akademien, stol 7, åren 1817 till 1851. Kommendör av stora korset av Nordstjärneorden. Han skrev bland annat Poëtiska försök. 1-2. 1816.

Bibliografi (förutom griftetal) redigera

 • Arnault, Antoine Vincent (1802). Oscar, Ossians son. Tragedi i fem akter. Första gången uppförd på kongl. dramatiska teatern, 1801. Öfversatt af A.C.K../(Arnault.) Stockholm, tryckt hos Carl Delén och J.G. Forsgren. 1802.. Stockholm. Libris 2389400  – Översättning av Anders Carlsson Kullberg.
 • Ålderdomen. ... Skaldestycke, som vunnit stora priset 1802. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1804.. Stockholm. 1804. Libris 2428634 
 • Ord till musiken vid firandet af högtidsdagen i sällskapet Nytta och nöje. Stockholm, tryckta hos Carl Delén, 1806.. Stockholm. 1806. Libris 2428817 
 • Ord till musik, vid den concert, som, i anledning af hennes maj:ts drottningens återvunna helsa, Narcissaner orden, i ett välgörande ändamål, ämnar uppföra å kongl. Djurgården d. 2 sept. 1807. Stockholm, tryckta hos: Carl Delén, 1807.. Stockholm. 1807. Libris 2429776 
 • Ord vid firandet af högtidsdagen i sällskapet Nytta och nöje. Stockholm, tryckta hos Olof Grahn, 1809.. Stockholm. 1809. Libris 2433775  – Medförfattare: Bernhard Henric Crusell.
 • Poëtiska försök af A.C. Kullberg ... Stockholm, tryckta i kongl. ordens-boktryckeriet. =1-2. 1816=.. Stockholm. 1816. Libris 2394304. https://runeberg.org/kacpoet/ 
 • Inträdes-tal, hållit i svenska akademien den 15 nov. 1817. (Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820.).. Stockholm. 1820. Libris 2433050 
 • Tal, uti svenska bibel-sällskapets allmänna sammankomst på stora börs-salen i Stockholm, den 5 maj 1819 ... Stockholm, tryckt i kongl. ordens-boktryckeriet, 1819.. Stockholm. 1819. Libris 2436846 
 • Tal vid svenska bibel- sällskapets allmänna sammankomst på stora börs-salen i Stockholm den 22 maji 1824. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1824.. Stockholm. 1824. Libris 2419831 
 • Till Kalmar stifts wördiga prästerskap. Kalmar. 1831. Libris 3281440 
 • Predikan, hållen i Stockholms storkyrka, wid riksdagens slut den 27 maj 1835, och på högv. preste-ståndets begäran af trycket utgifven. Stockholm. 1835. Libris 3281448 

Se även redigera

Vidare läsning redigera

 • Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, 1. 1951.
 • Christensson, Jakob (1998). ”Biskop Kullberg: en upplysningsman i Kalmar”. Aktuellt om historia (Bromma : Historielärarnas förening, 1978-) 1998:1,: sid. 41–48. ISSN 0348-503X. ISSN 0348-503X ISSN 0348-503X.  Libris 2476925
 • Christensson, Jakob (1996). ”Biskopen”. Lyckoriket (Stockholm : Atlantis, 1996): sid. [251]–[362] : ill..  Libris 2542170
 • Christensson, Jakob (1998). ”Upplysningen i periferin: biskop Anders Carlsson af Kullberg i Kalmar”. Upplysningen i periferin / redaktörer: Ronny Ambjörnsson, Pär Eliasson, Björn Olsson (Umeå : Univ., 1998): sid. 95–106.  Libris 3259992
 • Anders Carlsson af Kullberg i ledamotsregistret hos Svenska Akademien

Externa länkar redigera

Lutherdomstitlar
Företräddes av
Magnus Stagnelius
 Biskop i Kalmar stift
1830–1851
Efterträddes av
Paulus Genberg
Kulturtitlar
Företräddes av
Axel Gabriel Silfverstolpe
 Stol nummer 7 i Svenska Akademien
1817–1851
Efterträddes av
Carl August Hagberg
Svenska adelstitlar
Ny titel  Adelsman inom ätten af Kullberg(1)
1818–1851
Efterträddes av
Karl af Kullberg
Anmärkningar och referenser
1. Med 1809 års regeringsform infördes § 37 som begränsar adelskapet till primogenitur.
Den äldste manlige bröstarvingen (äldste sonen eller, i brist på söner, närmaste annan manlig ättling) blir då adlig efter faderns död.