Agorism är en libertariansk och anarkistisk praktisk filosofi. Termen kommer från det grekiska ordet agora, som betyder ett torg som kan användas som marknadsplats. Främste företrädare, tillika skapare av teorin, var Samuel Edward Konkin III med sitt manifest New Libertarian Manifesto.[1][2]

Agoristisk symbol: "Agora, Anarchy, Action!"

Agorismen skapades som en väg från statism till ett samhälle där alla mänskliga relationer är frivilliga utbyten, något Konkin benämner som en fri marknad. Teorin går ut på en gradvis övergång i harmoni med icke-aggressionsprincipen genom att bedriva kontraekonomier. Tanken är att få människor att frivilligt med ekonomiska och moraliska incitament övergå till att handla och göra fler utbyten på underjordiska marknader, något som redan innan agorismen förekommer – beroende på område – i olika stor utsträckning. Den drivande kraften till processen betraktas som ekonomisk med fokus på entreprenörskap; under förloppet ersätts statliga organisationer med frivilligt organiserade institutioner som opererar effektivare och utan tvång. Med tiden försvagas staten substantiellt genom minskade skatteintäkter, på grund av den växande svarta marknaden utanför dess kontroll.[1][3]

Revolutionen anses ske i det sista skedet då staten upphör. Målet, för att minimera civila skador, är att statens ekonomiska resurser vid denna tidpunkt har minskat till den grad att den ej kan använda våld för att stoppa det nya samhället.[1] Kritik av agorism har lett till skapandet av den ibland så kallade "kooperativagorismen", vilken är en strategi för införandet av privata regeringsformer och som bland annat fokuserar mindre på etablerandet av specifikt svarta marknader.

Om den politiska teorin:
Anarkism
Anarkistiska riktningar
Agorism
Anarkafeminism
Anarkopacifism
Anarkosyndikalism
Anarkokapitalism
Anarko-naturism
Anarko-primitivism
Egoistisk anarkism
Grön anarkism
Individualanarkism
Insurrektionell anarkism
Kommunalism
Kristen anarkism
Mutualism
Panarkism
Plattformism
Queeranarkism
Social anarkism
Anarkister
Michail Bakunin
Murray Bookchin
Noam Chomsky
Voltairine de Cleyre
Emma Goldman
Albert Jensen
Pjotr Kropotkin
Errico Malatesta
Pierre-Joseph Proudhon
Murray Rothbard
Lysander Spooner
Benjamin Tucker
Tidskrifter
Arbetaren
Brand
Direkt aktion
Storm
Yelah

Grupper
SAC Syndikalisterna
Sveriges syndikalistiska ungdomsförbund
Syndikalistiska Grupprörelsen
Syndikalistiska ungdomsförbundet
Metoder
Anarkistisk ekonomi
Arbetarråd
Arbetskritik
Civil olydnad
Civilt motstånd
Direkt aktion
Ekonomikritik
Generalstrejk
Husockupation
Kontraekonomi

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ [a b c] Konkin III, Samuel Edward (1983). New Libertarian Manifesto. Koman Publishing 
  2. ^ David Gordon (30 juli 2011). ”Sam Konkin and Libertarian Theory” (på engelska). http://archive.lewrockwell.com/gordon/gordon88.1.html. Läst 12 mars 2016. 
  3. ^ David S. D’Amato (28 april 2015). ”Black-Market Activism: Samuel Edward Konkin III and Agorism” (på engelska). http://www.libertarianism.org/columns/black-market-activism-samuel-edward-konkin-iii-agorism. Läst 12 mars 2016. 

Externa länkar redigera