Kontraekonomi är ett uttryck först myntat av Samuel Edward Konkin III för att beskriva en i statens ögon illegal ekonomi vars syfte är av omstörtande karaktär. Främst finner man tanken inom marknadsanarkismen, speciellt agorismen där den revolutionära kampen är tänkt att föras med hjälp av underjordiska marknader som verkar som kontraekonomier.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Agorism.Info That sector of the economy is the counter-economy -- black and grey markets