Civilt motstånd, att inte lyda en makt. Exempelvis att inte betala skatt. Innebörden liknande den för civil olydnad men är i fallet med civilt motstånd ofta mer passivt. Där civil olydnad kännetecknas av just ett aktivt lagbrott så behöver civilt motstånd ej innefatta dylikt. Det innebär dock oftast någon form av underlåtelse till lagefterföljelse. Att till exempel vägra att göra militärplikt för att man anser att krigsmaktens handlande är omoraliskt faller under denna betydelse. Vissa grupperingar i USA har nyttjat sig av civilt motstånd när de har vägrat att betala federal skatt, eftersom de anser att denna ej är i överensstämmelse med vad konstitutionen ämnade att federalstaten skulle kunna göra.

Ordet kan också användas för att beteckna det passiva motstånd mot invaderande makt som befolkningen i ett land (dvs civilbefolkningen) använder sig av efter att den egna försvarsmakten har misslyckats med att hålla den invaderande parten utanför. Det handlar då om handlingar som liknar de i den ordinarie betydelsen av ordet. Motstånd med vapenmakt, även om det kommer från civilbefolkningen, brukar ej räknas in under beteckningen eftersom det bryter mot den grundläggande betydelsen av ordet.

Se även redigera