ATC-kod C03: Diuretika

(Omdirigerad från ATC-kod C03)

ATC-kod C03: Diuretika är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
C Hjärta och kretslopp
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C04 Medel vid perifera kärlsjukdomar
C05 Medel vid hemorrojder och varicer
C07 Beta-receptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

C03A TiaziderRedigera

C03AA TiaziderRedigera

C03AA01 Bendroflumetiazid
C03AA02 Hydroflumetiazid
C03AA03 Hydroklorotiazid
C03AA04 Klorotiazid
C03AA05 Polytiazid
C03AA06 Triklormetiazid
C03AA07 Cyklopentiazid
C03AA08 Metyklotiazid
C03AA09 Cyklotiazid
C03AA13 Mebutizid

C03AB Tiazider och kaliumRedigera

C03AB01 Bendroflumetiazid och kalium
C03AB02 Hydroflumetiazid och kalium
C03AB03 Hydroklorotiazid och kalium
C03AB04 Klortiazid och kalium
C03AB05 Polytiazid och kalium
C03AB06 Triklormetiazid och kalium
C03AB07 Cyklopentiazid och kalium
C03AB08 Metylklotiazid och kalium
C03AB09 Cyklotiazid och kalium

C03AH Tiazider i kombination med neuroleptika och/eller analgetikaRedigera

C03AH01 Klortiazid, kombinationer
C03AH02 Hydroflumetiazid, kombinationer

C03AX Tiazider i komb med andra medelRedigera

C03AX01 Hydroklorotiazid, kombinationer

C03B Tiazid-besläktade diuretikaRedigera

C03BA Sulfonamid-derivatRedigera

C03BA02 Kinetazon
C03BA03 Klopamid
C03BA04 Klortalidon
C03BA05 Mefrusid
C03BA07 Klofenamid
C03BA08 Metolazon
C03BA09 Metikran
C03BA10 Xipamid
C03BA11 Indapamid
C03BA12 Klorexolon
C03BA13 Fenkvizon
C03BA82 Klorexolon, kombinationer med neuroleptika

C03BB Sulfonamider och kaliumRedigera

C03BB02 Kinetazon och kalium
C03BB03 Klopamid och kalium
C03BB04 Klortalidon och kalium
C03BB05 Mefrusid och kalium
C03BB07 Klofenamid och kalium

C03BC KvicksilverdiuretikaRedigera

C03BC01 Mersalyl

C03BD Xantin-derivatRedigera

C03BD01 Teobromin

C03BK Sulfonamider i kombination med andra medelRedigera

Inga undergrupper.

C03BX Övriga tiazidbesläktade diuretikaRedigera

C03BX03 Cikletanin

C03C Loop-diuretikaRedigera

C03CA Sulfonamid-derivatRedigera

C03CA01 Furosemid
C03CA02 Bumetanid
C03CA03 Piretanid
C03CA04 Torasemid

C03CB Sulfonamider och kalium i kombinationRedigera

C03CB01 Furosemid och kalium
C03CB02 Bumetanid och kalium

C03CC Fenoxiättiksyra-derivatRedigera

C03CC01 Etakrynsyra
C03CC02 Tieniliksyra

C03CD Pyrazolon-derivatRedigera

C03CD01 Muzolimin

C03CX Övriga loop-diuretikaRedigera

C03CX01 Etozolin

C03D Kaliumsparande diuretikaRedigera

C03DA Aldosteron-antagonisterRedigera

C03DA01 Spironolakton
C03DA02 Kaliumkanrenoat
C03DA03 Canrenon
C03DA04 Eplerenon

C03DB Övriga kaliumsparande diuretikaRedigera

C03DB01 Amilorid
C03DB02 Triamteren

C03E Diuretika och kaliumsparande medel i kombinationRedigera

C03EA Tiazider och kaliumsparande diuretikaRedigera

C03EA01 Hydroklorotiazid och kaliumsparande medel
C03EA02 Triklormetiazid och kaliumsparande medel
C03EA03 Epitizid och kaliumsparande medel
C03EA04 Altizid och kaliumsparande medel
C03EA05 Mebutizid och kaliumsparande medel
C03EA06 Klortalidon och kaliumsparande medel
C03EA07 Cyklopenthiazid och kaliumsparande medel
C03EA12 Metolazon och kaliumsparande medel
C03EA13 Bendroflumethiazid och kaliumsparande medel
C03EA14 Butizide och kaliumsparande medel

C03EB Loop-diuretika och kaliumsparande diuretikaRedigera

C03EB01 Furosemid och kaliumsparande medel
C03EB02 Burnetanid och kaliumsparande medel

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.