ATC-kod C08: Kalciumantagonister

ATC-kod C08: Kalciumantagonister är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
C Hjärta och kretslopp
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C04 Medel vid perifera kärlsjukdomar
C05 Medel vid hemorrojder och varicer
C07 Beta-receptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

C08C Selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärlRedigera

C08CA Dihydropyridin-derivatRedigera

C08CA01 Amlodipin
C08CA02 Felodipin
C08CA03 Isradipin
C08CA04 Nikardipin
C08CA05 Nifedipin
C08CA06 Nimodipin
C08CA07 Nisoldipin
C08CA08 Nitrendipin
C08CA09 Lacidipin
C08CA10 Nilvadipin
C08CA11 Manidipin
C08CA12 Barnidipin
C08CA13 Lercanidipin
C08CA14 Cilnidipin
C08CA15 Benidipin
C08CA55 Nifedipin, kombinationer

C08CX Övriga selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärlRedigera

C08CX01 Mibefradil

C08D Selektiva kalciumantagonister med direkt effekt på hjärtaRedigera

C08DA Fenylalkylamin-derivatRedigera

C08DA01 Verapamil
C08DA02 Gallopamil
C08DA51 Verapamil, kombinationer

C08DB Bensotiazepin-derivatRedigera

C08DB01 Diltiazem

C08E Icke-selektiva kalciumantagonisterRedigera

C08EA Fenylalkylamin-derivatRedigera

C08EA01 Fendilin
C08EA02 Bepridil

C08EX Övriga icke-selektiva kalciumantagonisterRedigera

C08EX01 Lidoflazin
C08EX02 Perhexilin

C08G Kalciumantagonister och diuretikaRedigera

C08GA Kalciumantagonister och diuretikaRedigera

C08GA01 Nifedipin och diuretika

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.