ATC-kod C09: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

ATC-kod C09: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
C Hjärta och kretslopp
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C04 Medel vid perifera kärlsjukdomar
C05 Medel vid hemorrojder och varicer
C07 Beta-receptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

C09A ACE-hämmareRedigera

C09AA ACE-hämmareRedigera

C09AA01 Kaptopril
C09AA02 Enalapril
C09AA03 Lisinopril
C09AA04 Perindopril
C09AA05 Ramipril
C09AA06 Kinapril
C09AA07 Benazepril
C09AA08 Cilazapril
C09AA09 Fosinopril
C09AA10 Trandolapril
C09AA11 Spirapril
C09AA12 Delapril
C09AA13 Moexipril
C09AA14 Temokapril
C09AA15 Zofenopril
C09AA16 Imidapril

C09B ACE-hämmare, kombinationerRedigera

C09BA ACE-hämmare och diuretikaRedigera

C09BA01 Kaptopril och diuretika
C09BA02 Enalapril och diuretika
C09BA03 Lisinopril och diuretika
C09BA04 Perinopril och diuretika
C09BA05 Ramipril och diuretika
C09BA06 Kinapril och diuretika
C09BA07 Benazepril och diuretika
C09BA08 Cilazapril och diuretika
C09BA09 Fosinopril och diuretika
C09BA12 Delapril och diuretika
C09BA13 Moexipril och diuretika
C09BA15 Zofenopril och diuretika

C09BB ACE-hämmare och kalciumantagonisterRedigera

C09BB02 Enalapril och lerkanidipin
C09BB04 Perindopril och amlodipin
C09BB05 Ramipril och felodipin
C09BB10 Trandolapril och verapamil
C09BB12 Delapril och manidipin

C09C Angiotensin II-antagonisterRedigera

C09CA Angiotensin II-antagonisterRedigera

C09CA01 Losartan
C09CA02 Eprosartan
C09CA03 Valsartan
C09CA04 Irbesartan
C09CA05 Tasosartan
C09CA06 Candesartan
C09CA07 Telmisartan
C09CA08 Olmesartan medoxomil

C09D Angiotensin II-antagonister, kombinationerRedigera

C09DA Angiotensin II-antagonister och diuretikaRedigera

C09DA01 Losartan och diuretika
C09DA02 Eprosartan och diuretika
C09DA03 Valsartan och diuretika
C09DA04 Irbesartan och diuretika
C09DA06 Kandesartan och diuretika
C09DA07 Telmisartan och diuretika
C09DA08 Olmesartan medoxomil och diuretika

C09DB Angiotensin II-antagonister och kalciumantagonisterRedigera

C09DB01 Valsartan och amlodipin
C09DB02 Olmesartanmedoxomil och amlodipin

C09X Övriga medel som påverkar renin-angiotensinsystemetRedigera

C09XA Renin-hämmareRedigera

C09XA01 Remikiren
C09XA02 Aliskiren

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.