ATC-kod C07: Betareceptorblockerande medel

ATC-kod C07: Betareceptorblockerande medel är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
C Hjärta och kretslopp
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C04 Medel vid perifera kärlsjukdomar
C05 Medel vid hemorrojder och varicer
C07 Beta-receptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

C07A Betareceptorblockerande medelRedigera

C07AA Betareceptorblockerande medel, icke-selektivaRedigera

C07AA01 Alprenolol
C07AA02 Oxprenolol
C07AA03 Pindolol
C07AA05 Propranolol
C07AA06 Timolol
C07AA07 Sotalol
C07AA12 Nadolol
C07AA14 Mepindolol
C07AA15 Carteolol
C07AA16 Tertatolol
C07AA17 Bopindolol
C07AA19 Bupranolol
C07AA23 Penbutolol
C07AA27 Kloranolol
C07AA57 Sotalol, kombinationer

C07AB Betareceptorblockerande medel, selektivaRedigera

C07AB01 Praktolol
C07AB02 Metoprolol
C07AB03 Atenolol
C07AB04 Acebutolol
C07AB05 Betaxolol
C07AB06 Bevantolol
C07AB07 Bisoprolol
C07AB08 Celiprolol
C07AB09 Esmolol
C07AB10 Epandol
C07AB11 S-atenolol
C07AB12 Nebivolol
C07AB13 Talinolol
C07AB52 Metoprolol, kombinationer

C07AG Alfa- och betareceptorblockerande medelRedigera

C07AG01 Labetalol
C07AG02 Karvedilol

C07B Betareceptorblockerande medel och tiaziderRedigera

C07BA Betareceptorblockerande medel, icke-selektiva, och tiaziderRedigera

C07BA02 Oxprenolol och tiazider
C07BA05 Propranolol och tiazider
C07BA06 Timolol och tiazider
C07BA07 Sotalol och tiazider
C07BA12 Nadolol och tiazider
C07BA68 Metipranolol och tiazider, kombinationer

C07BB Betareceptorblockerande medel, selektiva, och tiaziderRedigera

C07BB02 Metoprolol och tiazider
C07BB03 Atenolol och tiazider
C07BB04 Acebutolol och tiazider
C07BB06 Bevantolol och tiazider
C07BB07 Bisoprolol och tiazider
C07BB52 Metoprolol och tiazider, kombinationer

C07BG Alfa- och betareceptorblockerande medel och tiaziderRedigera

C07BG01 Labetalol och tiazider

C07C Betareceptorblockerande medel och övriga diuretikaRedigera

C07CA Betareceptorblockerande medel, icke-selektiva, och övriga diuretikaRedigera

C07CA02 Oxprenolol och övriga diuretika
C07CA03 Pindolol och övriga diuretika
C07CA17 Bopindolol och övriga diuretika
C07CA23 Penbutolol och övriga diuretika

C07CB Betareceptorblockerande medel, selektiva, och övriga diuretikaRedigera

C07CB02 Metoprolol och övriga diuretika
C07CB03 Atenolol och övriga diuretika
C07CB53 Atenolol och övriga diuretika, kombinationer

C07CG Alfa- och betareceptorblockerande medel och övriga diuretikaRedigera

C07CG01 Labetalol och övriga diuretika

C07D Betareceptorblockerande medel, tiazider och övriga diuretikaRedigera

C07DA Betareceptorblockerande medel, icke-selektiva, tiazider och övriga diuretikaRedigera

C07DA06 Timolol, tiazider och övriga diuretika

C07DB Betareceptorblockerande medel, selektiva, tiazider och övriga diuretikaRedigera

C07DB01 Atenolol, tiazider och övriga diuretika

C07E Betareceptorblockerande medel och kärlvidgande medelRedigera

C07EA Betareceptorblockerande medel, icke-selektiva, och kärlvidgande medelRedigera

Inga undergrupper.

C07EB Betareceptorblockerande medel, selektiva, och kärlvidgande medelRedigera

Inga undergrupper.

C07F Betareceptorblockerande medel och övriga antihypertensiva medelRedigera

C07FA Betareceptorblockerande medel, icke-selektiva, och övriga antihypertensiva medelRedigera

C07FA05 Propranolol och övriga antihypertensiva medel

C07FB Betareceptorblockerande medel, icke-selektiva, och övriga antihypertensiva medelRedigera

C07FB02 Metoprolol och övriga antihypertensiva medel
C07FB03 Atenolol och övriga antihypertensiva medel

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.