ATC-kod C02: Antihypertensiva medel

ATC-kod C02: Antihypertensiva medel är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
C Hjärta och kretslopp
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C04 Medel vid perifera kärlsjukdomar
C05 Medel vid hemorrojder och varicer
C07 Beta-receptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

C02A Sympatikusdämpande medel med central verkanRedigera

C02AA Rauwolfia-alkaloiderRedigera

C02AA01 Rescinnamin
C02AA02 Reserpin
C02AA03 Kombinationer av rauwolfia-alkaloider
C02AA04 Rauwolfia-alkaloider, hela roten
C02AA05 Deserpidin
C02AA06 Metoserpidin
C02AA07 Bietaserpin
C02AA52 Reserpin, kombinationer
C02AA53 Kombinationer av rauwolfia-alkaloider, kombinationer
C02AA57 Bietaserpin, kombinationer

C02AB MetyldopaRedigera

C02AB01 Metyldopa (l-formen)
C02AB02 Metyldopa (racemat)

C02AC Imidazolin-receptoragonisterRedigera

C02AC01 Klonidin
C02AC02 Guanfacin
C02AC04 Tolonidin
C02AC05 Moxonidin
C02AC06 Rilmenidin

C02B Ganglie-blockerande medelRedigera

C02BA Sulfonium-derivatRedigera

C02BA01 Trimetafan

C02BB Sekundära och tertiära aminerRedigera

C02BB01 Mekamylamin

C02BC Biskvartära ammoniumföreningarRedigera

Inga undergrupper.

C02C Sympatikusdämpande medel med perifer verkanRedigera

C02CA Alfa-1-receptor-blockerande medelRedigera

C02CA01 Prazosin
C02CA02 Indoramin
C02CA03 Trimazosin
C02CA04 Doxazosin
C02CA06 Urapidil

C02CC Guanidin-derivatRedigera

C02CC01 Betanidin
C02CC02 Guanetidin
C02CC03 Guanoxan
C02CC04 Debrisokin
C02CC05 Guanoklor
C02CC06 Guanazodin
C02CC07 Guanoxabens

C02D Medel som relaxerar glatt muskulatur i perifera kärlRedigera

C02DA Bensotiadiazin-derivatRedigera

C02DA01 Diazoxid

C02DB HydralazinerRedigera

C02DB01 Dihydralazin
C02DB02 Hydralazin
C02DB03 Endralazin
C02DB04 Cadralazin

C02DC PyrimidinderivatRedigera

C02DC01 Minoxidil

C02DD NitroferricyaniderRedigera

C02DD01 Nitroprussid

C02DG Guanidin-derivatRedigera

C02DG01 Pinacidil

C02K Övriga antihypertensiva medelRedigera

C02KA Alkaloider, exkl rauwolfiaRedigera

C02KA01 Veratrum

C02KB Tyrosinhydroxylas-hämmareRedigera

C02KB01 Metirosin

C02KC MAO-hämmareRedigera

C02KC01 Pargylin

C02KD Serotonin-antagonisterRedigera

C02KD01 Ketanserin

C02KX Övriga antihypertensiva medelRedigera

C02KX01 Bosentan
C02KX02 Ambrisentan
C02KX03 Sitaxentan

C02L Antihypertensiva medel i kombination med diuretikaRedigera

C02LA Rauwolfia-alkaloider och diuretikaRedigera

C02LA01 Reserpin och diuretika
C02LA02 Rescinnamin och diuretika
C02LA03 Deserpidin och diuretika
C02LA04 Metoserpidin och diuretika
C02LA07 Bietaserpin och diuretika
C02LA08 Rauwolfia-alkaloider, hela roten, och diuretika
C02LA09 Syrosingopin och diuretika
C02LA50 Kombination av rauwolfia-alkaloider och diuretika inkl andra kombinationer
C02LA51 Reserpin och diuretika, inkl kombinationer med andra läkemedel
C02LA52 Rescinnamin och diuretika, inkl kombinationer med andra läkemedel
C02LA71 Reserpin och diuretika, kombinationer med neuroleptika

C02LB Metyldopa och diuretikaRedigera

C02LB01 Metyldopa och diuretika

C02LC Imidazolin-receptoragonister i kombination med diuretikaRedigera

C02LC01 Klonidin och diuretika
C02LC05 Moxonidin och diuretika
C02LC51 Klonidin och diuretika, kombinationer med andra medel

C02LE Alfa-adrenoceptor-blockerande medel och diuretikaRedigera

C02LE01 Prazosin och diuretika

C02LF Guanidin-derivat och diuretikaRedigera

C02LF01 Guanetidin och diuretika

C02LG Hydrazinophthalazin-derivat och diuretikaRedigera

C02LG01 Dihydralazin och diuretika
C02LG02 Hydralazin och diuretika
C02LG03 Picodralazin och diuretika
C02LG51 Dihydralazin och diuretika i kombination med andra medel
C02LG73 Picodralazin och diuretika, kombinationer med neuroleptika

C02LK Alkaloider, exkl rauwolfia, i kombination med diuretikaRedigera

C02LK01 Veratrum och diuretika

C02LL MAO-hämmare och diuretikaRedigera

C02LL01 Pargylin och diuretika

C02LN Serotonin-antagonister och diuretikaRedigera

Inga undergrupper.

C02LX Andra antihypertensiva medel och diuretikaRedigera

C02LX01 Pinacidil och diuretika

C02N Kombinationer av antihypertensiva medel i ATC-grupp C02Redigera

Inga undergrupper.

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.