Kammarherre

person med ansvar i ledningen av ett kungligt hushåll
(Omdirigerad från Överstekammarherre)

En kammarherre är en manlig medlem av ett hov med uppgift att tjänstgöra i en furstlig persons omedelbara närhet. I tjänst bär kammarherrar en nyckel som ämbetstecken, vilken symboliserar att de historiskt har haft tillträde till den furstliga personens privata rum.

Norsk kammarherrenyckel.
Svenska civiluniformer 1920. Den fjärde mannen från vänster bär dåtidens kammarherreuniform. Idag är byxorna svarta

Sverige redigera

I Sverige ingår tio tjänstgörande kammarherrar och fyra tjänstgörande kabinettskammarherrar i ceremonistaten vid kung Carl XVI Gustafs hov.[1] De är inte anställda vid hovstaterna utan tjänstgör endast vid högtidliga tillfällen som statsbesök, audienser och officiella middagar. I tjänst bär kammarherrarna hovuniform med en nyckel på en serafimerblå rosett på ryggen.[2]

Enligt den tidigare rangrullan hade kabinettskammarherrar generalmajors rang och kammarherrar överstes rang. Enligt Hovets placeringslista placeras kabinettskammarherrar i samma grupp som generalmajorer och motsvarande, medan kammarherrar hör till gruppen mellan brigadgeneral och överste (brigadgeneral, men efter). Den förnämste av konungens kammarherrar var tidigare överstekammarherren[3] med rang som fältmarskalk, en titel som infördes 1783 och avskaffades med utgången av 1969.[4] Den förnämste av drottningens kammarherrar var tidigare överkammarherren med rang som generallöjtnant. Titeln skapades 1842. Konungens kammarherrar och kammarjunkare bär hatt med vitt plymage medan Drottningens kammarherrar och kammarjunkare tidigare bar svart plymage.[källa behövs]

Kammarherrar och kabinettskammarherrar tjänstgör till ca 70 års ålder. De övergår därefter till de "icke tjänstgörande hovstaterna" och behåller då sin titel.

Tjänstgörande kabinettskammarherrar redigera

Namn Titel Född Utnämnd Anmärkning
Stefan Forsberg musikdirektör och konserthuschef 1961 2009
Peter Gudmundson professor och f.d. rektor vid Kungliga Tekniska Högskolan 1955 2011
Lars Amréus museichef 1964 2018
Carl Folke professor 1955 2018

Källa:[5]

Tjänstgörande kammarherrar redigera

Namn Titel Född Utnämnd Anmärkning
Magnus Olausson docent, avdelningschef vid Nationalmuseum 1956 2004
Per Ström teol. dr, akademiintendent vid Uppsala universitet 1958 2011
Henrik Klackenberg fil. dr, fd statsheraldiker 1954 2013
Carl-Anders Helander agr. dr, f d akademisekreterare vid Kungl. Skogs- o. Lantbruksakademien 1952 2014 Fr.o.m. 1/7 2014
Mikael Horal leg. läkare vid Karolinska institutet 1958 2016
Mikael Brännvall verkställande direktör för Svensk scenkonst 1968 2016
Johan Cederlund fil. dr, museidirektör för Zornmuseet 1963 2016
Per Sandin fil. dr, vice ordenskansler tillika sekreterare vid Kungl. Maj:ts Orden 1962 2018
Lars Hultman tekn. dr, professor 1960 2021

Källa:[5]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera